Voor wie?

Onze dagbesteding biedt volop mogelijkheden voor jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige (verstandelijke) beperking of andere ondersteuningsvraag, eventueel met een bijkomende ondersteuningsvraag op lichamelijk, zintuiglijk of psychisch gebied of in verband met bijvoorbeeld een vorm van autisme. 

Voor deelname aan de dagbesteding is een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of een toewijzing van de gemeente nodig.