Mogelijkheden

PSW heeft verschillende werkleercentra, activiteitencentra en ateliers in Midden- en Noord-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Deelnemers kunnen in een centrum hun dagbesteding volgen of, met het centrum als basis, op locaties daarbuiten; midden in de wijk: in bedrijven, supermarkten, kinderopvang, op scholen en bij andere organisaties. We zoeken altijd naar mogelijkheden in de lokale omgeving, waarbij we nauw samenwerken met een groot lokaal netwerk. 

We bieden deze vormen van dagbesteding: 

  • In onze activiteitencentra bieden we activerende en belevingsgerichte dagbesteding. Deze dagbesteding kent een zeer divers aanbod aan activiteiten die, zoals de naam al zegt, gericht zijn op activering en de beleving van de deelnemers. Er wordt ontwikkelingsgericht gewerkt, maar de dagbesteding is niet gericht op prestatie of productie. Ook bij activerende en belevingsgerichte dagbesteding zoeken we zo veel mogelijk het contact met de lokale omgeving buiten het activiteitencentrum op. 
  • In werkleercentra bieden we dagbesteding met een arbeidsmatig of ambachtelijk karakter. Hier speelt leren en ontwikkelen, het werken aan een product en het leveren van een prestatie wel een rol. Bepalend blijft ten alle tijden de ondersteuningsvraag van de deelnemer, niet de prestatie of productie op zich. 
  • Enkele ateliers bieden creatieve werkzaamheden en dienen tevens als verkooppunt van eigen producten.
  • Naast deze vormen kunnen deelnemers onder begeleiding individueel of in groepsverband in een regulier bedrijf werken.

Veel van onze deelnemers hebben een combinatie van werk en activiteiten, bijvoorbeeld twee dagen werkleercentrum (met de activiteiten catering, industrieel werk en buitenploeg), twee dagen werken in het lokale verzorgingshuis en een dag schilderen en keramiek in een atelier. Voor elke deelnemer wordt een programma op maat samengesteld.

Folders dagbesteding

PSW Dagbesteding

PSW Dagbesteding

Algemene folder over de mogelijkheden van dagbesteding.

PSW Dagbesteding
PSW Thuis
PSW Vrije tijd
PSW Wonen

Aanbod Vrije Tijd

PSW biedt een gevarieerd aanbod aan gespecialiseerde vrijetijdsactiviteiten.

Organisatie

De Taak

Poster van ‘De Taak’ van PSW

PSW Dagbesteding

PSW Producten

De cliënten maken mooie accessoires voor huis en tuin, kinderspeelgoed en bijzondere cadeaus voor een verjaardag, kraamvisite enz.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding

Vervoer cliënten dagbesteding

Folder met regels en afspraken voor het vervoer van deelnemers van en naar de dagbesteding.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk
PSW Wonen

Flyer Ondersteuning door PSW

Informatie over hoe PSW jou ondersteuning biedt, de verwachtingen naar elkaar en de centrale rol van het ondersteuningsplan.

PSW Werk

Werkleercentrum PSW

Ontwikkeling naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Flyer over  het werkleercentrum van PSW in de Westelijke Mijnstreek.