Op zoek naar meer informatie?

Op deze pagina vind je onze folders en andere publicaties.

Downloads

Cliënten en verwanten

Cliënten en verwanten
Organisatie

Beleid Leven in vrijheid

Het beleid van PSW inzake de Wet zorg en dwang

Cliënten en verwanten
PSW Junior

Klachtenregeling Jeugdwet

De klachtenregeling van PSW over de behandeling van klachten Jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet

Cliënten en verwanten

Klachtenregeling Wkkgz

De klachtenregeling van PSW over de behandeling van klachten over zorg en maatschappelijke ondersteuning betreffende: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

Cliënten en verwanten
Organisatie

Medezeggenschapsregeling PSW

Formele medezeggenschapsregeling van PSW.

Cliënten en verwanten

Handleiding-medezeggenschapsregeling

Praktische handleiding en uitwerking van de medezeggenschap bij PSW.

Cliënten en verwanten

Vertrouwenspersonen cliënten poster

Poster met de cliënten-vertrouwenspersonen.

Cliënten en verwanten

Klachtenregeling cliëntversie

Eenvoudige uitleg klachtenregeling voor cliënten.

Cliënten en verwanten

Folder Klachtenregeling voor cliënten

Heb je problemen met een bepaalde situatie, het gedrag van een medewerker of is er een incident geweest? Er zijn verschillende mogelijkheden om vragen, ontevredenheid of klachten op te lossen.

Cliënten en verwanten

Vertrouwenspersoon cliënten

De vertrouwenspersoon cliënten geeft advies en/of verleent bijstand aan cliënten, ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers bij vragen of klachten.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding

Vervoer cliënten dagbesteding

Folder met regels en afspraken voor het vervoer van deelnemers van en naar de dagbesteding.

Cliënten en verwanten

Medezeggenschap voor en door cliënten en ouders/verwanten (folder)

Meedenken, meepraten, meebeslissen over de zorg-en dienstverlening van PSW op individueel, centrum- en stichtings-niveau.

Cliënten en verwanten
Organisatie

Privacy en gegevensbescherming cliënten

Folder over de privacy- en gegevensbescherming van onze cliënten.

Organisatie

Cliënten en verwanten
Organisatie

Beleid Leven in vrijheid

Het beleid van PSW inzake de Wet zorg en dwang

Organisatie

Jaarstukken PSW 2023

Organisatie

Beleid vergoeding onkosten en aannemen geschenken / uitnodigingen Raad van Bestuur

Organisatie

Toezichtsvisie PSW

Organisatie

Reglement Raad van Bestuur

Organisatie

Reglement Raad van Toezicht

Organisatie

Klokkenluidersregeling

Doel is een zorgvuldige afhandeling van meldingen van redelijke vermoedens van misstanden.

Cliënten en verwanten
Organisatie

Privacy en gegevensbescherming cliënten

Folder over de privacy- en gegevensbescherming van onze cliënten.

Organisatie

De verjaardag van De Taak (PSW 60 jaar)

Jubileumboekje bij het 60 jarig bestaan van PSW in 2016. Tijdsdocument dat, geheel tijdloos,  nog steeds de essentie van De Taak van PSW Weergeeft.

Organisatie

Anbi formulier publicatieplicht

Info over de Anbi-status van PSW

Organisatie

Infographic strategisch meerjarenplan

‘Grafische samenvatting’ van ons meerjarenplan 2020-2024. Handig om snel even de grote lijn te zien.

Organisatie

Strategisch meerjarenplan PSW 2020-2024

“Blijven wie we zijn; door te veranderen”.

Publieksversie van ons meerjarenplan. De strategie van PSW.  Volledige versie is op te vragen via bestuurssecretariaat@psw.nl

PSW Dagbesteding

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding

Vervoer cliënten dagbesteding

Folder met regels en afspraken voor het vervoer van deelnemers van en naar de dagbesteding.

PSW Dagbesteding

PSW Producten

De cliënten maken mooie accessoires voor huis en tuin, kinderspeelgoed en bijzondere cadeaus voor een verjaardag, kraamvisite enz.

PSW Dagbesteding

PSW Dagbesteding

Algemene folder over de mogelijkheden van dagbesteding.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk

Leveringsvoorwaarden WMO en Jeugdwet

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten WMO en Jeugdwet.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk
PSW Wonen

Leveringsvoorwaarden WLZ

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten Wlz (Wet langdurige zorg)

PSW Junior

Cliënten en verwanten
PSW Junior

Klachtenregeling Jeugdwet

De klachtenregeling van PSW over de behandeling van klachten Jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet

PSW Junior

Informatieboekje ontwikkelingsgroepen PSW Junior

Boekje bedoeld voor alle ouders/verzorgers waarvan het kind naar een van de ontwikkelingsgroepen gaat.

PSW Junior
PSW Vrije tijd

PSW Junior Vrije Tijd

Algemene informatie over PSW Junior Vrije Tijd:
Buitenschoolse opvang, zaterdagopvang en vakantieopvang.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk

Leveringsvoorwaarden WMO en Jeugdwet

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten WMO en Jeugdwet.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk
PSW Wonen

Leveringsvoorwaarden WLZ

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten Wlz (Wet langdurige zorg)

PSW Junior

PSW Junior

Voor elk kind een passende plek! Deze folder biedt een overzicht van het aanbod en de mogelijkheden van PSW Junior. Begeleiding op maat. Altijd dichtbij. Thuis, op school of op de kinderopvang.

PSW Thuis

PSW Thuis

PSW Thuis

Algemene folder over (ambulante) begeleiding aan huis

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk

Leveringsvoorwaarden WMO en Jeugdwet

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten WMO en Jeugdwet.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk
PSW Wonen

Leveringsvoorwaarden WLZ

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten Wlz (Wet langdurige zorg)

PSW Vrijetijd

PSW Junior
PSW Vrije tijd

PSW Junior Vrije Tijd

Algemene informatie over PSW Junior Vrije Tijd:
Buitenschoolse opvang, zaterdagopvang en vakantieopvang.

PSW Dagbesteding
PSW Thuis
PSW Vrije tijd
PSW Wonen

Aanbod Vrije Tijd

PSW biedt een gevarieerd aanbod aan gespecialiseerde vrijetijdsactiviteiten.

PSW Vrije tijd

Vakantieprogramma PSW Vrije tijd 2024

Er even lekker tussenuit met de vakantiemogelijkheden van PSW!

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk

Leveringsvoorwaarden WMO en Jeugdwet

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten WMO en Jeugdwet.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk
PSW Wonen

Leveringsvoorwaarden WLZ

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten Wlz (Wet langdurige zorg)

PSW Werk

PSW Werk

Leren is leuk!

Flyer over onze branche opleiding ‘facilitair’. Wil jij leren om te gaan werken als assistent gastheer/gastvrouw, in onderhoud en dienstverlening of werkruimten en schoonmaak?

PSW Werk

Werkleercentrum PSW

Ontwikkeling naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Flyer over  het werkleercentrum van PSW in de Westelijke Mijnstreek.

PSW Werk

Trainingsteam

Klaarstomen voor het echte werk! Flyer met korte uitleg over het trainingsteam.

PSW Werk

Sollicitatietraining PSW Werk

De training ‘Solliciteren kun je leren’ helpt kandidaten verder in het zoeken, vinden en houden van passend werk, vergroot de zelfstandigheid én de kans op passend werk.

PSW Werk

Solliciteren kun je leren!

Wil jij meer kans maken met solliciteren? PSW Werk kan je helpen!

PSW Werk

PSW Werk

Algemene flyer van PSW Werk: Ondersteuning bij het vinden en behouden van passend werk.

PSW Werk

Ongekend Talent

Relatiemagazine van PSW Werk.

PSW Werk

Flyer PSW Atelier Jerusalem Venray

Atelier Jerusalem biedt creatieve activiteiten om kwetsbare mensen te helpen uit hun isolement te komen.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk

Leveringsvoorwaarden WMO en Jeugdwet

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten WMO en Jeugdwet.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk
PSW Wonen

Leveringsvoorwaarden WLZ

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten Wlz (Wet langdurige zorg)

PSW Wonen

PSW Wonen

Wie betaalt wat

Kostenverdeling tussen cliënt en PSW voor cliënten met een zorgzwaartepakket die wonen in een woonbegeleidingscentrum van PSW.

PSW Wonen

PSW Wonen

Algemene folder over wonen in een woonbegeleidingscentrum (WBC)

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk
PSW Wonen

Leveringsvoorwaarden WLZ

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten Wlz (Wet langdurige zorg)

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilliger bij PSW, wat houdt dat in?

Vrijwilligers verrichten de meest uiteenlopende taken en zijn van onschatbare waarde voor onze cliënten. Deze folder vertelt je meer over vrijwilliger zijn bij PSW.

Vrijwilligers

Flyer Word vrijwilliger bij PSW

PSW is altijd op zoek naar vrijwilligers!