PSW Thuis: zelfstandig wonen met ondersteuning

PSW Thuis biedt begeleiding als je zelfstandig woont, of wilt gaan wonen, en je daarbij een steuntje in de rug nodig hebt. We bieden ondersteuning bij alle facetten van zelfstandig wonen, bijvoorbeeld op het gebied van geld, huishouden, werk, relaties of vrije tijd. We kunnen helpen met het invullen van formulieren en afspraken maken met instanties. Denk ook aan vragen over je gezondheid, hoe je ervoor zorgt dat je je goed voelt en hoe je mee kunt doen met het leven bij jou in de buurt. Als er meer aandacht nodig is voor de gezinssituatie kunnen ouders ondersteuning krijgen bij opvoedingsvragen. Wij ondersteunen je in je eigen omgeving: bij jou thuis, maar bijvoorbeeld ook op je werk, je school of in het buurthuis. We spreken ook af of we daarnaast telefonisch of via beeldbellen contact hebben.

Wij bieden begeleiding bij wat jij nodig hebt om zo veel mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en leven. Jij hebt de regie. Onze ondersteuning is erop gericht jou (nog meer) in je kracht te zetten en te versterken. In het algemeen is onze ondersteuning daarom zo kort als mogelijk en erop gericht dat jij zelfstandig verder kunt.

 

Iedereen mag er zijn

Iedereen verdient een volwaardige plek in de samenleving. Dat is ons uitgangspunt. Als je daar hulp bij nodig hebt, bieden wij die. Op zo’n manier dat je toch zo veel mogelijk zelfstandig je leven kunt leiden. Al bijna 70 jaar legt PSW de regie bij de cliënt zelf. We gaan niet uit van beperkingen, maar kijken naar mogelijkheden, talenten, wensen en kansen. Wat jij zelf wilt en wat jij zelf kunt, al dan niet met ondersteuning, is de basis.

 

 

PSW zorg (verstandelijke) beperking begeleid wonen Limburg

Ondersteuning op maat, de richting bepaal jij

We gaan uit van jouw kracht, jouw mogelijkheden en jouw wensen. Jij bepaalt en maakt de keuzes. Zo krijg je de ondersteuning die bij jou past. Samen kijken we welke ondersteuning jij nodig hebt. We kunnen gebruik maken van technologie zodat je zelfstandiger kunt wonen. We hebben kennis van middelen die je kunnen ondersteunen. We werken samen met jou en de mensen die in jouw omgeving belangrijk voor je zijn. Ze blijven in jouw buurt, ook als je zonder ondersteuning van PSW verder gaat. We vinden het belangrijk dat je omgeving, zoals de buurt, vrienden, familie, werk en school, jouw situatie begrijpt en je blijft steunen. In onze aanpak besteden we daar veel aandacht aan. Samen kijken we wie er steun kan bieden.

 

 

PSW zorg (verstandelijke) beperking begeleid wonen Limburg

Eerst luisteren, dan handelen

Als jij bij PSW Thuis wordt aangemeld, luisteren we eerst goed naar je vraag. Als wij samen jouw vraag duidelijk hebben, stemmen we onze begeleiding op maat op jouw daadwerkelijke behoeften af. We zoeken samen met jou naar een passend antwoord en doen wat nodig is, niet te weinig maar ook niet teveel. We kunnen snel en slagvaardig handelen. Het doel is ervoor te zorgen dat je zelfstandig, met steun van mensen in de omgeving, vooruit kan.

PSW Thuis in de buurt

PSW Thuis biedt ondersteuning aan huis, op het werk of via het beeldscherm. We zijn er als dat nodig is, daar waar het nodig is. We zijn goed bereikbaar en op gepaste afstand altijd in de buurt. Samen vinden we het antwoord op jouw vraag. Vooruitstrevend…maar altijd met beide benen op de grond en aanspreekbaar op het resultaat. Onze medewerkers zijn professioneel, flexibel en ondernemend. Ze handelen snel en doen wat ze zeggen. Gezamenlijke afspraken komen we na. Als het nodig is, zetten we een stap extra, bijvoorbeeld wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen. Maar we nemen ook weer meer afstand zodra het beter gaat.

PSW zorg (verstandelijke) beperking begeleid wonen Limburg

Hoe krijg ik ondersteuning?

Je kunt je melden bij de gemeente om ondersteuning te krijgen bij de vragen die je hebt. Zij zullen met je in gesprek gaan en jij kunt dan aangeven wat je vragen zijn. Als de gemeente besluit jou te ondersteunen en een beschikking afgeeft, neemt ze contact op met PSW. Vervolgens zal een medewerker van PSW contact met jou opnemen.

Als je al bij de gemeente bent geweest, heb je misschien al een beschikking om de volgende stap met PSW te zetten. We gaan dan aan de slag om een plan te maken hoe we jou kunnen ondersteunen. Ben je nog niet bij de gemeente geweest? Dan is dat de eerste stap die je moet zetten om ondersteuning te kunnen krijgen.

Aanmeldingen

Om een cliënt aan te melden of voor vragen over aanmeldingen kun je gebruik maken van het onderstaande email adres in je regio:

Informatie over PSW Thuis

PSW Thuis

PSW Thuis

Algemene folder over (ambulante) begeleiding aan huis

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk
PSW Wonen

Flyer Ondersteuning door PSW

Informatie over hoe PSW jou ondersteuning biedt, de verwachtingen naar elkaar en de centrale rol van het ondersteuningsplan.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk

Leveringsvoorwaarden WMO en Jeugdwet

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten WMO en Jeugdwet.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk
PSW Wonen

Leveringsvoorwaarden WLZ

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten Wlz (Wet langdurige zorg)