Voor elk kind een passende plek

Elk kind is anders, elk kind ontwikkelt zich anders. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen hebben meer ondersteuning nodig om zich optimaal te ontwikkelen. PSW biedt die ondersteuning in samenwerking met ouders, leerkrachten en begeleiders; thuis, op school, op de kinderopvang of in een van onze ontwikkelingsgroepen of kindcentra in de buurt. Altijd op maat en aansluitend bij de vraag van het kind en het gezin. Onze ondersteuning is erop gericht mensen in hun kracht te zetten en te versterken. In het algemeen is onze ondersteuning daarom zo kort als mogelijk waarna kinderen, jongeren, ouders en bijvoorbeeld leerkrachten weer zelfstandig verder kunnen.

Voor wie Mogelijkheden

Opgroeien met PSW Junior

Ieder kind maakt volwaardig deel uit van de samenleving. Dat is niet ons doel, maar ons uitgangspunt. Onze ondersteuning:
  • is gericht op een optimale ontwikkeling van het kind.
  • biedt een passend antwoord op vragen van het kind, de ouders of andere mensen in de omgeving.
  • sluit aan op de thuissituatie en op eventuele andere vormen van zorg/ondersteuning.
  • is gericht op de samenleving: deelname aan reguliere opvang, onderwijs, vrijetijdsvoorzieningen.

Soms hebben kinderen een speciale omgeving nodig om te leren en zich te ontwikkelen. Ook dat kan bij PSW.

Hoe we (samen)werken

Het opvoeden van een kind met ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen is niet altijd gemakkelijk. Daarom kunnen ouders bij ons terecht voor alles dat bij de opvoeding en verzorging van belang is. Ouders zijn ervaringsdeskundigen bij uitstek. We werken altijd nauw met hen samen. In combinatie met onze professionaliteit kunnen we het kind de best mogelijke ondersteuning geven. Wij bieden altijd maatwerk: thuis, op de kinderopvang, op school, in een ontwikkelingsgroep in de buurt, in een van beide kindcentra of bij vrije tijd activiteiten. Per kind en gezin bekijken we wat de behoefte is en hoe we daar een passend antwoord op kunnen bieden. We sluiten aan op de mogelijkheden en talenten van het kind en de ouders. Ons doel is dat elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en we willen ouders versterken en ontlasten.

Ondersteuning op maat

Wij luisteren goed naar de ouders. Om welk kind gaat het en wat maakt hem of haar bijzonder? Welke zorgen of vragen zijn er? Onze medewerkers hebben veel kennis en expertise en werken met professionele methoden en verschillende therapieën om de ontwikkeling van een kind te stimuleren. Voor elk kind wordt een individueel plan gemaakt. In dat plan wordt het doel van de persoonlijke verzorging, begeleiding en/of behandeling vastgelegd en de manier waarop dat wordt aangepakt. Tijdens evaluaties bekijken we samen of de afgesproken doelen zijn behaald.

Krachten bundelen

We werken nauw samen met veel zorgpartners om elk kind een passende plek te bieden. De beste kwaliteit aan begeleiding of behandeling bieden, vraagt om het bundelen van krachten. Wij realiseren ons dit als geen ander. De ouders hebben de regie. Zij zijn de ervaringsdeskundigen, wij de professionals. Per kind en gezin bekijken we wat de ondersteuningsbehoefte is, hoe wij hierin kunnen bijdragen en waar samenwerking nodig is. Wij zijn in staat om tot innovatieve en creatieve oplossingen te komen. Regulier waar kan, speciaal waar nodig. Daarbij staat het kind altijd centraal, werken we kind nabij en in samenwerking met betrokken partners. 

Onze passie kent geen beperkingen

Wij pakken de belangrijke taak om een kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling graag op. Dat doen wij met veel kennis, vaardigheden en creativiteit, maar vooral met passie. Iedere dag zetten we ons in bij gezinnen thuis, op scholen, kinderopvang, in onze ontwikkelingsgroepen en kindcentra of bij een vereniging. Onze medewerkers zijn echte professionals in hun vakgebied en bekend met vele zorgvormen en methodieken.

kinderen begeleiding Limburg

Kosten

De kosten van de persoonlijke verzorging, begeleiding en/of behandeling worden vergoed als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een gezinscoach een toewijzing heeft gegeven of wanneer het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) toegang heeft geregeld.

Voor advies of om een afspraak te maken, kun je gebruik maken van het aanmeldmailadres van jouw regio.

Tevreden ouders

Onze medewerkers hebben veel kennis en expertise en werken met professionele methoden en verschillende therapieën om de ontwikkeling van een kind te stimuleren. We kunnen snel reageren op hulpvragen en zoeken altijd naar een passende oplossing in de eigen omgeving van het kind en het gezin. Deze visie vraagt ook om de actieve betrokkenheid van het gezin. We werken resultaatgericht en bieden begeleiding en behandeling van hoog niveau. Hoe wij dit doen? Door altijd die ene stap extra te zetten en ook écht te doen wat we beloven. Jaarlijks toetsen we de tevredenheid over onze diensten. Daaruit blijkt dat jongeren, ouders en relaties bijzonder positief zijn over onze dienstverlening.

Informatie over PSW Junior

PSW Junior

PSW Junior

Voor elk kind een passende plek! Deze folder biedt een overzicht van het aanbod en de mogelijkheden van PSW Junior. Begeleiding op maat. Altijd dichtbij. Thuis, op school of op de kinderopvang.

PSW Junior
PSW Vrije tijd

PSW Junior Vrije Tijd

Algemene informatie over PSW Junior Vrije Tijd:
Buitenschoolse opvang, zaterdagopvang en vakantieopvang.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk
PSW Wonen

Flyer Ondersteuning door PSW

Informatie over hoe PSW jou ondersteuning biedt, de verwachtingen naar elkaar en de centrale rol van het ondersteuningsplan.

PSW Junior

Informatieboekje ontwikkelingsgroepen PSW Junior

Boekje bedoeld voor alle ouders/verzorgers waarvan het kind naar een van de ontwikkelingsgroepen gaat.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk
PSW Wonen

Leveringsvoorwaarden WLZ

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten Wlz (Wet langdurige zorg)

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk

Leveringsvoorwaarden WMO en Jeugdwet

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten WMO en Jeugdwet.