Mogelijkheden

PSW Junior biedt een breed scala aan mogelijkheden om kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking of ontwikkelingsvraag te ondersteunen. Daarnaast begeleiden we ouders, leerkrachten en andere begeleiders. We doen dit altijd op maat, afhankelijk van de vraag van het kind of gezin. We werken resultaatgericht, zetten die ene stap extra en doen wat we beloven.  Deze vormen van ondersteuning biedt PSW Junior:

Beeldvorming, begeleiding en behandeling

Wij bieden advies, observatie, (aanvullende) beeldvorming, begeleiding en behandeling aan kinderen en hun ouders. Met een multidisciplinair team kunnen wij de ondersteuningsbehoeften van het kind, de ouders en de begeleiding goed in beeld brengen en hierin adviseren. Samen met de ouders stellen we daarna een ondersteuningsplan op met  ontwikkelingsdoelen en begeleidingsafspraken. Indien nodig voor de begeleiding/behandeling kunnen therapieën en specifieke begeleiding in het programma worden opgenomen. Deze zullen door eerstelijns instanties worden uitgevoerd. Denk hierbij aan logopedie, fysiotherapie, spelbegeleiding, sensorische integratie (prikkelverwerking), zindelijkheidstraining, communicatietraining en ergotherapie.

Ondersteuning aan het gezin

Wij bieden ambulante ondersteuning aan huis in verschillende vormen, die apart of gecombineerd kunnen worden ingezet:

  • Pedagogische gezinsbegeleiding: kortdurende, specifieke behandeling gericht op ouderschapsgroei, wat tevens de ontwikkeling van het kind stimuleert en gedragsproblemen vermindert.
  • Gespecialiseerde thuisbegeleiding: specifieke begeleiding van het kind en ontlasting van de ouders met als doel het functioneren van het kind binnen het gezin te verbeteren.

Ondersteuning op school en kinderopvang

Voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen is op de kinderopvang of op school soms extra ondersteuning nodig. Soms gericht op het kind, soms op de leerkracht/begeleider, soms op beide. Wij bieden die ondersteuning in de groep/klas en kunnen samen een zorgonderwijs arrangement op maat maken. Dit kan in het speciaal en regulier onderwijs. We werken in Noord- en Midden-Limburg nauw met veel scholen en kinderopvangorganisaties samen om elk kind een passende plek te kunnen bieden. We gaan niet uit van het zorgaanbod, maar bekijken per kind en gezin wat de ondersteuningsbehoefte is en hoe wij hierin kunnen bijdragen.

Ontwikkelingsgroepen en centra voor onderwijs, zorg en revalidatie

Voor kinderen van 2-5 jaar met een ontwikkelingsachterstand, taal- en spraakproblematiek, gedragsproblemen of een (verstandelijke) beperking hebben we ontwikkelingsgroepen met specialistische begeleiding en behandeling. In een kleine setting bereiden we de kinderen voor op een vorm van (speciaal) onderwijs. Dat doen we met aandacht voor structuur, dagritme en basisveiligheid. Samen met de ouders stellen we op basis van een beeldvormingstraject een ondersteuningsplan op met ontwikkelingsdoelen en begeleidingsafspraken. Indien nodig voor de begeleiding/behandeling kunnen we therapieën en specifieke begeleiding in het programma inbouwen. Deze worden soms door PSW therapeuten en vaker door eerstelijns instanties uitgevoerd. Vaak lukt het om de therapieën op de ontwikkelingsgroep in het programma onder te brengen. De ontwikkelingsgroepen zijn aangehaakt aan een kinderopvang of school bij het kind in de buurt. De kinderen van de ontwikkelingsgroep ontmoeten de kinderen van de kinderopvang of school en leren zo ook van elkaar.

Kinderen met een meervoudige beperking die intensieve zorg nodig hebben en waar onderwijs niet of beperkt mogelijk is, kunnen terecht in Heikei in Haelen of Ulingshof in Venlo. In beide centra voor onderwijs, zorg en revalidatie werkt PSW samen met Onderwijsgroep Buitengewoon en Adelante.

Heikei Ulingshof

Logeren

Soms is het goed voor een kind om op een vertrouwde plek te gaan logeren. Dat kan zijn om te wennen aan wonen op een andere plek dan thuis en/of ter ontlasting van de ouders. Daarvoor hebben we in Horn een logeerhuis voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. PSW Junior heeft ook een trainingshuis waar de nadruk ligt op zelfstandigheid en het leren van basisvaardigheden als voorbereiding op een andere woonomgeving. Het logeerhuis en het trainingshuis zijn open van vrijdag tot en met zondag. Logeren vanaf 16 jaar is ook mogelijk in veel van onze woonbegeleidingscentra (afhankelijk van beschikbaarheid op dat moment). De jongere kan op deze manier in de praktijk kennismaken met begeleid wonen.

Buitenschoolse opvang, zaterdagopvang en vakantieopvang

Voor veel kinderen met een (verstandelijke) beperking of ontwikkelingsachterstand is het moeilijk een goede vrijetijdsinvulling te vinden. Vaak lukt het niet om aan te sluiten bij reguliere opvang, clubs of verenigingen. PSW Junior Vrije Tijd biedt in die situatie vrijetijdsinvulling met professionele begeleiding. In alle regio’s organiseert PSW Junior buitenschoolse opvang, zaterdagopvang en vakantieopvang voor kinderen en jongeren. Voor enkele regio’s zijn de locaties samengevoegd waardoor de opvang mogelijk buiten de eigen regio plaatsvindt. Meer informatie en contactgegevens vind je in de folder PSW Junior Vrije tijd.

Folders PSW Junior

Hier vind je folders over PSW Junior. Onder de knop 'Bekijk alle downloads' vind je alle overige folders van PSW.

PSW Junior

PSW Junior

Voor elk kind een passende plek! Deze folder biedt een overzicht van het aanbod en de mogelijkheden van PSW Junior. Begeleiding op maat. Altijd dichtbij. Thuis, op school of op de kinderopvang.

PSW Junior
PSW Vrije tijd

PSW Junior Vrije Tijd

Algemene informatie over PSW Junior Vrije Tijd:
Buitenschoolse opvang, zaterdagopvang en vakantieopvang.

PSW Junior

Informatieboekje ontwikkelingsgroepen PSW Junior

Boekje bedoeld voor alle ouders/verzorgers waarvan het kind naar een van de ontwikkelingsgroepen gaat.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk

Leveringsvoorwaarden WMO en Jeugdwet

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten WMO en Jeugdwet.

Cliënten en verwanten
PSW Dagbesteding
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Werk
PSW Wonen

Leveringsvoorwaarden WLZ

Leveringsvoorwaarden bij de overeenkomst (het ondersteuningsplan) tussen cliënt en PSW.
Voor cliënten Wlz (Wet langdurige zorg)