De (langdurige) zorgvraag neemt toe, het aantal mensen dat in de zorg werkt neemt al jaren af. Als we nu niets doen, zal over 40 jaar één op de drie mensen in de zorg moeten werken. Dat is niet houdbaar en betaalbaar. Om tzorgen dat iedereen in de toekomst goede zorg kan krijgen, is landelijk de beweging naar Passende Zorg opgestart. Een manier van samenwerken in de zorg gericht op inzetten op gezondheid en wat iemand wél kan. Dit gedachtegoed sluit naadloos aan bij de strategie van PSW. Om onze strategie en ambitie meer kracht bij te zetten én ons netwerk hierin mee te nemen, heeft PSW de campagne PSW ook goed morgen!’ gelanceerd. 

Bij PSW zijn we elke dag op weg naar een goed morgen voor onze cliënten. Dat doen we natuurlijk samen met onze cliënten en hun familie. Maar ook samen met onze collega’s en het grotere netwerk daaromheen. Samen werken we aan de zorg van morgen én dat begint vandaag!

Heb je zelf ideeën? Meld het bij een begeleider of de team- of regioleider of mail naar p3@psw.nl.

PSW ook goed morgen in de praktijk

Achterliggend idee is het ‘empathisch wonen’: buren die elkaar kunnen ontmoeten en iets voor elkaar kunnen betekenen. Het helpt Ben, Marlie en Merel, naast de thuisbegeleiding die ze van ‘Vijf’ krijgen, om zelfstandig te kunnen wonen.  

Zelfstandig wonen met burenhulp

Bekijk mijn verhaal

Wat wil en kan Alex nog leren en wat nemen wij nog onnodig over dat hij zelf zou kunnen, of misschien zijn ouders of netwerk?

Cliënten in hun kracht zetten

Bekijk mijn verhaal

Samen met het persoonlijke netwerk van de cliënt organiseren we extra activiteiten!

Maatjesdag

Bekijk mijn verhaal