Leven in vrijheid / Wet zorg en dwang

Clientvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang
Voor een vraag of klacht over onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang kun je terecht bij de externe, onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen van de Wet zorg en dwang.

Voor PSW zijn dit:

Susan Hermans
tel.  (06) 34576990
E-mail: SusanHermans@Burgerkrachtlimburg.nl

Danny Teunissen
Tel. : (06) 10407267
E-mail: dannyteunissen@Burgerkrachtlimburg.nl

Meer informatie over onvrijwillige zorg en over de cliëntenvertrouwenspersonen Wet Zorg en dwang vind je hier voor Susan Hermans en hier voor Danny Teunissen.

Documenten van de rijksoverheid (ministerie van VWS)

Klik hier voor alle beschikbare brochures van ministerie van VWS brochures voor cliënten en vertegenwoordigers.

Informatie over Leven in vrijheid bij PSW

Cliënten en verwanten

Folder Leven in vrijheid

PSW en de Wet zorg en dwang.

Organisatie

Beleid Leven in vrijheid

Beleidsnotitie PSW over de Wet zorg en dwang.