Leven in vrijheid / Wet zorg en dwang

Clientvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang
Voor een vraag of klacht over onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang kun je terecht bij de externe, onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen van de Wet zorg en dwang.

Voor PSW zijn dit:

Susan Hermans
Telefoon  (06) 34576990
E-mail: susanhermans@burgerkrachtlimburg.nl

Renée Poels
Telefoon (06) 628535371
E-mail: reneepoels@burgerkrachtlimburg.nl

Meer informatie over de cliëntenvertrouwenspersonen Wet Zorg en dwang vind je hier voor Susan Hermans en hier voor Renée Poels.
Eenvoudige informatie over de Wet zorg en dwang vind je op de website van Steffie: klik daarvoor hier.

Bestuurlijke afspraken Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe afspraken voor het stappenplan dat zorgaanbieders volgen bij onvrijwillige zorg. Deze afspraken staan in de Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd). PSW zal deze Bestuurlijke Afspraken volgen.

De afspraken zijn een eerste stap in het vereenvoudigen van de Wet zorg en dwang en het stappenplan. En daarmee in het verminderen van de administratielast voor medewerkers. Dat is hard nodig. PSW maakt zich zorgen over de regeldruk in de zorg. Met de nieuwe afspraken wordt een begin gemaakt om de regelgeving te verbeteren, maar ze gaan nog niet ver genoeg. Zie voor een nadere toelichting de brief van de VGN die door PSW wordt ondersteund.

Wat gaat er veranderen?
De Bestuurlijke Afspraken Wzd maken het mogelijk om meer maatwerk toe te passen. Zo kunnen we, in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger, bepalen op welke termijn we de onvrijwillige zorg evalueren (nooit langer dan zes maanden). En welke deskundige we conform de bestuurlijke afspraken daarbij betrekken. Daarnaast zijn afspraken gemaakt die de rechtspositie van cliënten versterken. Zoals het beter betrekken van cliënten of vertegenwoordigers bij de besluitvorming over onvrijwillige zorg. Hierbij hoort ook het informeren van cliënten over de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) Wet zorg en dwang en de mogelijkheid om een ‘second opinion’ aan te vragen.

Terug naar de bedoeling van de wet
Uitgangspunt voor PSW is dat de cliënten zoveel mogelijk vrijheid houden om zelf hun leven in te richten. Onze visie op onvrijwillige zorg is ‘nee, tenzij …’. Deze visie staat ook centraal in de Wet zorg en dwang. In de praktijk blijkt echter dat de uitvoering naar de letter van de wet knelt. We hopen dat de toekomstige wetswijziging hier fundamentele veranderingen in brengt. Zodat medewerkers op basis van vertrouwen en professionele richtlijnen de ruimte krijgen om professionele afwegingen te maken. Uiteraard in dialoog met cliënten en vertegenwoordigers.

 

Documenten van de rijksoverheid (ministerie van VWS)

Klik hier voor alle beschikbare brochures van het ministerie van VWS brochures voor cliënten en vertegenwoordigers.

Informatie over Leven in vrijheid bij PSW

Cliënten en verwanten

Folder Leven in vrijheid

PSW en de Wet zorg en dwang.

Cliënten en verwanten
Organisatie

Beleid Leven in vrijheid

Het beleid van PSW inzake de Wet zorg en dwang