Kwaliteitssysteem PSW

Het kwaliteitssysteem van PSW geeft de samenhang weer tussen alle facetten die bijdragen aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning
die PSW biedt en voortdurend blijft nastreven en verbeteren.

De Taak:
De basis van ons kwaliteitssysteem

Kwaliteit van zorg ontstaat in de ontmoeting tussen mensen. Kwaliteit zit in persoonlijke aandacht, in eigen regie, in gelijkwaardigheid, in samenwerken, in de juiste zorg volgens professionele standaarden en in reflectie. Dé kwaliteit bestaat niet. Kwaliteit is datgene wat we met elkaar goede zorg vinden. Het fundament daarvan is bij PSW verankerd in DE TAAK, de missie/visie van PSW. Binnen PSW gaan we samen op zoek naar wat kwaliteit voor eenieder van ons betekent, wat het goede is voor ieder uniek persoon. En hoe we hier samen in kunnen ontwikkelen door te proberen, te reflecteren, te leren en elkaar te inspireren. Een goed onderbouwd en werkend kwaliteitssysteem ondersteunt hierin, zowel bij de uitvoering, de borging als de verantwoording.

 

 

Kwaliteitsbeeld PSW 2023

Met trots presenteren wij het Kwaliteitsbeeld PSW over het jaar 2023. Niet alleen de naam is veranderd van Kwaliteitsrapport naar Kwaliteitsbeeld, we hebben ook meteen de vorm aangepast. Het Kwaliteitsbeeld 2023 is verweven met ons kwaliteitssysteem op deze website. De inhoud geeft als voorgaande jaren een beeld van hoe PSW aan kwaliteit werkt, wat er goed gaat, wat beter kan, waar we van leren en hoe we dat aanpakken. Veel lees- en kijkplezier.

 

Klik hier voor het Kwaliteitsbeeld PSW 2023

Ons kwaliteitssysteem in samenhang

Ondersteunende diensten en kwaliteit

De ondersteunende diensten van PSW zijn gericht op een goede en stabiele bedrijfsvoering. Daar hoort bij de medewerkers op de werkvloer zo toe te rusten dat zij hun werk kwalitatief goed uit kunnen voeren. Door als ondersteunende diensten zelf ook een hoge kwaliteit van werken na te streven, dragen zij indirect bij aan goede kwaliteit van zorg en ondersteuning aan de cliënten. Ook bij onze ondersteunende diensten staat de cliënt dus centraal.