Externe visitatie

De meest recente externe visitatie is in juni 2022 gehouden. De commissie die PSW bezocht bestond uit vijf personen, enkele leden hadden in 2020 deelgenomen aan een digitale reflectie binnen PSW. Er klonk waardering voor de vorm en de inhoud van het kwaliteitsrapport. Waar het rapport van 2020 een zekere trots uitstraalde over wat (in de Covid periode) was bereikt, toonde PSW volgens enkele leden in 2021 meer wat nog niet is bereikt en verbeterd. Doe jullie organisatie niet tekort, was het advies.

De commissieleden gingen ook op pad in de organisatie. Ze ontmoetten bevlogen medewerkers in de geest van de PSW-visie en voelden de warme aandacht voor de cliënten. Een greep uit de adviezen van de commissie:

  • geef ruimte aan medewerkers die vanuit zichzelf het goede doen,
  • heb aandacht voor ‘vonken in plaats van vinken’ (te veel aandacht voor het systeem verlamt werkplezier versus de noodzaak kwaliteit goed te organiseren),
  • koester jullie cultuur en neem die mee naar de toekomst,
  • vraag aan medewerkers wat PSW voor ze kan betekenen (in plaats van andersom),
  • put uit de beschikbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en maak een vijver waarin mensen kunnen groeien,
  • vraag aan ouders/verwanten wat PSW kan doen zodat ze beter kunnen bijdragen aan het maatschappelijke aspect van de zorg.