Blik van buiten

Blik van buiten

Externe visitatie

In juni 2022 is een externe visitatie gehouden. De commissie die PSW bezocht bestond uit…

Blik van buiten

HKZ

PSW werkt al jaren samen met het Keurmerkinstituut voor certificering in het kader van de…

Blik van buiten

Stakeholders

In ons strategisch meerjarenplan 2020-2024 staat dat we nadrukkelijker en intensiever gaan samenwerken met lokale…