Stakeholders

In ons strategisch meerjarenplan 2020-2024 staat dat we nadrukkelijker en intensiever gaan samenwerken met lokale partners. Zorg en welzijn worden immers steeds meer lokaal en regionaal georganiseerd. We onderschrijven dat organisaties over hun eigen muren heen moeten kijken (en organiseren). Ook wij willen dit doen, mits er een gezamenlijk gedragen visie met de betreffende samenwerkingspartner(s) aan ten grondslag ligt. We hebben als borging daarvoor een ‘afwegingskader samenwerking’ opgesteld.

Met een gezamenlijke visie als basis zijn we inmiddels met veel partners de samenwerking aangegaan. Met als doel burgers die onze ondersteuning vragen op de juiste plaats en het juiste moment de juiste, kwalitatief goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden, gebruik te maken van elkaars expertise en om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden. Onderstaande pagina’s uit het Kwaliteitsrapport 2022 geven een beknopt beeld van de samenwerkingen die PSW is aangegaan.