Klachten

De medewerkers van PSW doen hun uiterste best om zorg en ondersteuning van de hoogste kwaliteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is met de gang van zaken. Als gesprekken daarover niet tot verbetering of een oplossing leiden, kan de cliënt of diens vertegenwoordiger zich wenden tot de vertrouwenspersoon cliënten, de klachtenfunctionaris en/of tot de klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen cliënten PSW:
Mildred van Gelden-Pijpers
06 13 07 34 67
m.vangelden@psw.nl

Jolanda Janssen-van Veldhoven
06 22 38 97 45
j.vanveldhoven@psw.nl

Klachtenfunctionaris PSW:
088-0245144
klachtenfunctionarispsw@cbkz.nl

Antwoordnummer 570
4200WB Gorinchem

Klachtencommissie Cliënten
klachtencommissie.clienten@psw.nl

Klachtencommissie Cliënten
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 5002
6097 AK Heel

Advies – en Klachtenbureau Jeugdzorg
Als je zoon/dochter op basis van de Jeugdwet zorg en ondersteuning van PSW krijgt, kun je er ook voor kiezen gebruik te maken van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie van vertrouwenspersonen in de Jeugdzorg. www.akj.nl

Klacht onvrijwillige zorg en Cliëntenvertrouwenspersonen Wet Zorg en dwang
Een klacht over onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang kun je melden bij de externe cliëntvertrouwenspersonen van de Wet zorg en dwang. Voor PSW zijn dit:

Susan Hermans
tel.  (06) 34576990
E-mail: SusanHermans@Burgerkrachtlimburg.nl

Danny Teunissen
Tel. : T  (06) 10407267
E-mail: dannyteunissen@Burgerkrachtlimburg.nl

Meer informatie over onvrijwillige zorg en over de cliëntenvertrouwenspersonen Wet Zorg en dwang vind je hier voor Susan Hermans en hier voor Danny Teunissen.

Informatie over de klachtenregeling van PSW

Cliënten en verwanten

Folder Klachtenregeling voor cliënten

Heb je problemen met een bepaalde situatie, het gedrag van een medewerker of is er een incident geweest? Er zijn verschillende mogelijkheden om vragen, ontevredenheid of klachten op te lossen.

Cliënten en verwanten

Klachtenregeling cliëntversie

Eenvoudige uitleg klachtenregeling voor cliënten.

Cliënten en verwanten

Klachtenregeling Wkkgz

De klachtenregeling van PSW over de behandeling van klachten over zorg en maatschappelijke ondersteuning betreffende: Wet Langdurige Zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

Cliënten en verwanten
PSW Junior

Klachtenregeling Jeugdwet

De klachtenregeling van PSW over de behandeling van klachten Jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet