Een luisterend oor

Een luisterend oor, ouders/verwanten voor elkaar, is een ouderinitiatief dat ouders, verwanten en andere directe naasten van onze cliënten onderling met elkaar in contact wil brengen. Om ervaringen te delen, het hart te luchten, vragen te stellen of een luisterend oor te bieden. Omdat praten met iemand die ook een naaste met een beperking of ondersteuningsvraag heeft en die dezelfde ervaringen deelt, anders voelt dan praten met een medewerker.

Ervaringen delen kan helpen

PSW ondersteunt Een luisterend oor, ouders/verwanten voor elkaar van harte. Een luisterend oor van iemand die vergelijkbare ervaringen meemaakt of heeft meegemaakt, kan erg helpend zijn.

PSW verzoekt je wel om zaken die betrekking hebben op de zorg en ondersteuning door PSW rechtstreeks met de persoonlijk begeleider of teamleider te bespreken. Dan kunnen zij jouw vraag rechtstreeks beantwoorden. Een luisterend oor, ouders/verwanten voor elkaar is immers bedoeld om te praten over ervaringen met een kind/verwant met een beperking of ondersteuningsvraag, niet als klachtencommissie of vertrouwenspersoon, die zaken heeft PSW anders ingericht. Informatie daarover vind je op onze website bij “Over PSW -> Klachten.”

Hoe werkt het?

Heb je als ouder, verwant of direct betrokkene behoefte aan een persoonlijk gesprek met een andere ouder of verwant? Dan kun je contact opnemen met één van de ouders/verwanten uit de onderstaande groep van ‘ervaringsdeskundigen’. Je kunt in de beschrijvingen lezen welke ervaringen betreffende ouders/verwanten hebben met hun kind/verwant. Maak de keuze wie het beste past bij jouw vraag/behoefte en neem rechtstreeks contact op. De eerste keer is dat per e-mail. Betreffende ouder/verwant neemt dan snel contact met je op. We gebruiken deze werkwijze zodat jij en de ouder/verwant die je wilt spreken dan samen een goed moment kunnen kiezen om af te spreken. Wij wensen je een prettig gesprek. 

Kom in contact met onze ouders/verwanten

Femke Hehemann

Femke’s zoon Morris heeft een verstandelijke beperking en het niveau van een kind van 1,5 jaar. Morris kan niet praten, is niet zindelijk en heeft epilepsie. Hij heeft een zeer intensieve begeleiding nodig. Morris woont thuis, bezoekt HeiKei en krijgt thuisbegeleiding. Door haar ervaring met aanvragen voor hulpmiddelen en rechtszaken om de zorg voor elkaar te krijgen, kan Femke praktische en emotionele ondersteuning bieden aan andere ouders.

Meer informatie en contact
Louisse Glomb-Groen

Louisse’s dochter Simone is matig verstandelijk beperkt met autisme en woont al vele jaren in een woonbegeleidingscentrum in Heythuysen. Simone werkt op een zorgboerderij en in de keuken van een lokaal ziekenhuis (op basis van een vrijwilligerscontract). Louisse is bewindvoerder en mentor van haar dochter. Ze is ook contactpersoon van een andere bewoonster, heeft jarenlange ervaring als vrijwilligster van mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrisch ziektebeeld en is mantelzorger voor haar moeder die alzheimer heeft.

Meer informatie en contact
Annemarie Dormans-Sterenburg

Annemarie’s dochter Marijke heeft een verstandelijke beperking. Marijke woont in WBC Posterholt en werkt in een zorgcentrum en op een zorgboerderij. Door de jarenlange zorg voor haar dochter heeft Annemarie veel kennis van de gehandicaptenzorg en kan ze haar ervaring als ouder delen. Ze weet welke impact het hebben van een gehandicapt kind op de overige gezinsleden kan hebben. Annemarie is samen met haar andere dochter mentor en bewindvoerder van Marijke.

Meer informatie en contact
Ton Duisters

Ton is vader van Noortje. Noortje is door haar cerebrale parese (CP) licht verstandelijk beperkt, rolstoelgebruikster en heeft door haar CP een aan autisme verwante beperking. Zij kan zich niet zelfstandig buiten haar beschermde omgeving begeven. Noortje woont al 13 jaar bij WBC Coenraad Abelsstraat in Weert. Ton en zijn vrouw Ria zijn erg betrokken bij het welzijn van hun dochter en sinds haar 18e verjaardag samen bewindvoerder.

Meer informatie en contact

Bekijk hier de folder

Cliënten en verwanten

Een luisterend oor, ouders/verwanten voor elkaar

Een initiatief waarbij ouders/verwanten onder elkaar ervaringen kunnen uitwisselen.