Commissie Kwaliteit en veiligheid Raad van Toezicht

Toezicht op de inhoud van kwaliteit

In het denken over kwaliteit van zorg is een beweging zichtbaar: meer aandacht voor de inhoud en het gesprek. De Raad van Toezicht van PSW gaat al langer mee in die beweging. Toezichthouders Marieke van Baars en Marie-Josée Smits, respectievelijk voorzitter en lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht, vinden het gesprek met cliënten, ouders en medewerkers onmisbaar in hun toezichthoudende rol. “Kijken en luisteren; proeven van de sfeer geeft een mooi beeld. Wij zoeken steeds naar mogelijkheden voor bezoeken aan de organisatie.” Marie-Josée Smits liep tijdens de interne auditronde van maart 2024 mee met twee auditoren. Haar bevindingen:

 

Op woensdag 3 april belandde ik op weg naar het WBC op de Vlasrootsingel om aan te sluiten bij een interne audit per ongeluk op de dagbesteding. Dat was een bonus. Ik kreeg spontaan een rondleiding van twee deelnemers die vol trots en enthousiasme vertelden over wat ze allemaal deden en maakten, hoe fijn dat ze het daar hadden, hoe blij ze waren met de begeleiding en de mooie locatie. Vervolgens ben ik toch op het WBC terechtgekomen en mocht ik aansluiten bij de interne audit die twee auditoren gepland hadden op de thema’s: Richtlijn Slaapdienst en Hygiëne en infectiepreventie.

Meelopen met de auditoren gaf mij een goed inzicht (en gevoel) voor hoe binnen PSW naar kwaliteit wordt gekeken en aan kwaliteit wordt gewerkt middels audits. De audits worden zorgvuldig en gedegen uitgevoerd: de beide medewerkers zijn opgeleid als auditor; de keuze voor een onderwerp wordt gemaakt samen met management of teamleiders of vanuit de organisatie of komt uit henzelf (hun eigen ervaringen als medewerker). Voor de uitvoering van de audit worden vragen opgesteld om zicht te krijgen op het betreffende onderwerp. Achteraf wordt een kort en krachtig verslag gemaakt om een beeld te schetsen van wat goed gaat en eventueel beter kan. Een reflectie van mijn kant die ik ook aan de auditoren terug heb gegeven is dat ik zag dat weinig aandacht was voor risico’s en dat het wellicht soms zinvol kan zijn om dat wel te doen. Het was mooi te zien hoe het de beide auditoren lukte om een veilige sfeer te creëren om een prettig, open en leerzaam gesprek met elkaar te voeren. Want als dat niet lukt, dan heeft een audit helemaal geen zin omdat mensen echt niet het achterste van hun tong laten zien.

Wat me verder opviel gedurende de audits:

  • Hoe bevlogen, betrokken, reflectief en leergierige medewerkers zijn. Dat zag ik bij de auditoren en de medewerkers die zij spraken.
  • Medewerkers en auditoren vertellen hoe graag ze bij PSW werken en dat ze PSW een fijne organisatie vinden (zeker in vergelijking met andere organisatie waar ze gewerkt hebben). Ze vinden bijvoorbeeld dat PSW hen kansen geeft om zich te ontwikkelen en nieuwe dingen uit te proberen.
  • De leidinggevende speelt een belangrijke rol in het ervaren van werkplezier en het organiseren van bijvoorbeeld leer- en overlegmomenten.
  • Medewerkers maken zich zorgen om de balans tussen werk en privé door bijvoorbeeld de vele nachtdiensten of door de hoge werkdruk (die er toe leidde dat sommigen geen persoonlijke begeleider meer wilden zijn).
  • Ook hoorde ik dat op sommige locaties de wifi het niet goed doet en dat inloggen lang kan duren.

Al met al een zeer zinvolle meeloop-actie vanuit de Commissie Kwaliteit & Veiligheid die relevante inzichten opleverde en me een goed gevoel gaf over kwaliteit binnen PSW.

Marie-Josée Smits