Verantwoording & toezicht

Verantwoording & toezicht

Strategie en jaarplan

Verantwoording & toezicht

Planning & control en rapportages

PSW hanteert een planning & control cyclus die gaat over het op- en vaststellen van…

Verantwoording & toezicht

Commissie Kwaliteit en veiligheid Raad van Toezicht

Toezicht op de inhoud van kwaliteit In het denken over kwaliteit van zorg is een…