Verantwoording & toezicht

Verantwoording & toezicht

Com. RvT kwaliteit en veiligheid

Toezicht op de inhoud van kwaliteit In het denken over kwaliteit van zorg is een…

Verantwoording & toezicht

Kwartaal rapportage

Verantwoording & toezicht

Management rapportage

Verantwoording & toezicht

Management review

Verantwoording & toezicht

Strategie & jaarplan

Verantwoording & toezicht

Teamleiders rapportage