Op weg naar de strategie voor 2025-2028

Het meerjarenbeleid van PSW voor 2022-2024 loopt dit jaar ten einde. PSW zit inmiddels middenin het traject op weg naar de strategie 2025-2028. Gezien de ontwikkelingen in de zorg is de blik naar de toekomst nog belangrijker dan voorheen. Uitgangspunt blijft als vanouds De Taak.

Voor de nieuwe strategie halen we zo veel mogelijk inbreng op bij alle betrokkenen bij PSW. Er zijn bijeenkomsten geweest voor:

  • Raad van Toezicht
  • Externe stakeholders
  • Alle leidinggevenden (beleidsdag)
  • Medewerkers (strategiecafé)
  • Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en Centrale ouder/verwantenraad (op hun jaarlijkse gezamenlijke themadag)
  • Vrijwilligers (themabijeenkomst)
  • Medewerkers, vrijwilligers en ouders/verwanten (tweede strategiecafé)
  • De centrale cliëntencommissie en alle cliëntenraden (verbindingsdag)

Daarnaast hebben alle medewerkers via het nieuwsblok in het PSW portaal kunnen reageren op stellingen over de strategie.

Strategie 2020-2024