Vuistregels privacy en gegevensbescherming  (uit het privacybeleid van PSW) 

Iedere medewerker van PSW voelt zich verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van de cliënten!

  1. bewerk alleen persoonsgegevens als dat nodig is voor een bepaald doel (bijvoorbeeld om goede zorg te bieden of om aan een wettelijke verplichting te voldoen);
  1. bewerk niet meer persoonsgegevens dan nodig voor het doel; en niet langer dan nodig is voor het doel;
  1. bewerk persoonsgegevens zo veilig mogelijk: zorg dat anderen niet mee kunnen luisteren, lezen, kijken; bewaar ze in een veilige omgeving en verstuur ze veilig;
  1. deel gegevens alleen met anderen als daar een wettelijke grondslag voor is (bijvoorbeeld om goede zorg te bieden of om aan een wettelijke verplichting te voldoen); en vraag anders toestemming;
  1. ben transparant over welke gegevens je bewerkt.

(NB: bewerken betekent: verzamelen, bewaren, delen, versturen, veranderen en vernietigen).

En vooral: ga met de persoonlijke gegevens van cliënten en collega’s om zoals je wilt dat anderen binnen en buiten PSW met jouw gegevens omgaan!