Ondersteuners familiezorg ook voor ouders/verwanten

Een goede verbinding in de driehoek draagt bij aan betere zorg en ondersteuning.”

Sinds een aantal jaren volgen de medewerkers van de sector wonen binnen PSW de (inmiddels verplichte) scholing Familiezorg. De scholing geeft begeleiders concrete handvaten om inzicht te krijgen in de eigen referentiekaders, rollen en relaties én die binnen de gezinnen/families van de bewoners. Vragen die binnen de methode familiezorg besproken worden zijn bijvoorbeeld: ‘Welke normen en waarden leven er aan beide kanten, zijn er in families impactvolle gebeurtenissen geweest en hoe zijn de onderlinge familierelaties?’ Beter weten van elkaar vergroot het onderling respect en begrip en draagt bij aan betere ondersteuning voor de cliënt. Om de inzichten uit de scholing vast te houden en nog meer in te zetten, is PSW in januari een pilot gestart met drie ondersteuners Familiezorg.

Even voorstellen

Audrey van der Werf, Nicole Slangen en Anoek Minten zijn alle drie persoonlijk begeleider in een woonbegeleidingscentrum van PSW. Zij volgden de reguliere PSW scholing Familiezorg. Toen de vacature voor ondersteuner Familiezorg uitkwam, twijfelden ze alle drie geen moment. Anoek: “Ik volgde als leerling de scholing bij PSW en dacht toen al: hier wil ik later iets mee doen.” Audrey: “Ik durf zaken te benoemen, dit leek mij een passende en uitdagende rol daarvoor.” Nicole: “Het gesprek aangaan, ook het moeilijke, past bij mij. Ik ben altijd nieuwsgierig naar het waarom. Dus ik dacht: dit ga ik doen!” De nieuwe ondersteuners Familiezorg volgden vorig jaar een aanvullende training bij Studio Familiezorg.

Ondersteunen bij zelf oplossen

Nicole: “De rol van ondersteuner Familiezorg is niet om een probleem te komen oplossen. Wij faciliteren en begeleiden gesprekken, zowel individueel als voor een kleine groep of heel team. Wij stellen vragen, spiegelen, trechteren en doen dat vanuit een positie van meerzijdige partijdigheid. We staan zonder oordeel naast elke medewerker die een vraag stelt of antwoord geeft. Dat doen we ook voor ouders en verwanten. Ons doel is om deuren weer op een kier te zetten, uit een eventuele ‘tunnelvisie’ te geraken en om mensen weer samen in gesprek en met elkaar in verbinding te brengen. Tenzij het echt niet anders kan, gaan wij daarom ook meteen met alle partijen aan tafel. Zo kun je met ‘het hele systeem om een bewoner heen’ stapjes vooruit zetten. Met als uiteindelijk doel natuurlijk om tot betere zorg en ondersteuning te komen.”

Familiezorg en toekomstbestendige zorg

Anoek: “Een goede samenwerking in de driehoek wordt met alle ontwikkelingen in de zorg alleen maar belangrijker. Veranderingen roepen weerstand op. Des te meer reden om begrip voor elkaar te hebben. De verbinding leggen, verwachtingen naar elkaar uitspreken, verschillen bespreken en duidelijke afspraken maken worden nog essentiëler. Audrey: “Dat geldt zeker bij lastige onderwerpen, bijvoorbeeld wanneer begeleiders het gesprek moeten aangaan over zorgvragen die anders ingevuld dienen te worden omdat PSW deze niet meer kan of wil uitvoeren. De rol ondersteuner Familiezorg is in het leven geroepen vanuit de inhoud met werken in de driehoek, niet vanwege toekomstbestendige zorg. Het lijntje is natuurlijk wel duidelijk aanwezig.”

Hoe kun je de ondersteuning familiezorg inzetten?

“Als een medewerker, team, ouder of verwant een vraag of probleem heeft op het gebied van samenwerken in driehoek, kan betreffende dat aankaarten bij de teamleider. Dat kan voor een concrete situatie zijn of voor meer algemene informatie en toelichting. Na overleg met de teamleider kan men contact met ons opnemen via familiezorg@psw.nl. Vooralsnog werken we alleen binnen de sector wonen. We hopen dat mensen ons weten te vinden en vragen durven te stellen. Ook dat is namelijk goede zorg bieden: hulp vragen als je er even niet uitkomt of een ‘buitenstaander’ meerwaarde kan hebben. Uiteindelijk hopen we onszelf overbodig te maken als het principe van Familiezorg ingebed is en ook het moeilijke gesprek in de driehoek overal zelf gevoerd kan worden. Maar we denken dat we op weg daar naar toe voorlopig zeker een goede rol kunnen vervullen!”

Ouders en verwanten helpen mee

Veel ouders en verwanten dragen zelf een steentje bij aan de zorg en ondersteuning van hun kind of verwant. Vaak helpen ouders/verwanten daarnaast mee aan activiteiten voor bijvoorbeeld de groep of hele locatie. De voorbeelden zijn talloos: helpen met de tuin, bij uitstapjes en feesten, met koken en bakken, bij activiteiten (of deze zelf organiseren), met onderhoud en poetsen en ga maar door.