Jaargesprek

Om ervoor te zorgen dat de visie door alle PSW-ers wordt uitgedragen, besteden we structurele aandacht aan iedere individuele medewerker. Zij zijn degene die onze beloftes kunnen en moeten waarmaken. We investeren daarom in opleidingen, individuele coaching en teamactiviteiten, waarbij steeds meer van medewerkers verwacht wordt dat ze hierin zelf de regie nemen. PSW wil een lerende organisatie zijn die tijdig kan inspelen op veranderende situaties. Om dat te bereiken dienen medewerkers zelf in te spelen op de behoeften van de cliënten en hun omgeving en te werken aan hun deskundigheid. Daarbij krijgen medewerkers de ruimte en de verantwoordelijkheid om effectief te werken én te leren van elkaar. PSW ondersteunt en stimuleert medewerkers om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Dit komt ten gunste van de medewerker, het team en de organisatie. Het jaargesprek is een instrument om de ontwikkeling van de medewerker te optimaliseren. Als leidraad voor een goed gesprek wordt dit formulier gebruikt.