Interne audits, aandachtsfunctionaris kwaliteit en verbeterscan

Interne audits
In het kwaliteitsrapport 2022 schreven we dat een reflectie op de interne audits en de rol van aandachtsfunctionaris kwaliteit (AFK) ons heeft doen inzien dat het proces van doorontwikkelen moeizaam verloopt en we het gevoel hebben te blijven ‘hangen’. We hebben er daarom voor gekozen met een klein team auditoren te gaan werken dat nadrukkelijk zelf een rol heeft in het gehele auditproces. Voor de aandachtsfunctionaris kwaliteit ontstaat er op deze manier meer tijd en ruimte om op locatie aan de slag te gaan of bij anderen in de keuken te gaan kijken.
In de bijlage onder de button zijn de inzichten te vinden uit de interne audits in 2023. Op basis van de bevindingen wordt in de teams bekeken welke ontwikkelkansen er zijn. In het document is ook een korte reflectie vanuit het nieuwe interne auditteam toegevoegd. We denken dat het toegevoegde waarde heeft om de inzichten van de auditoren meer rechtstreeks terug te koppelen naar een team/locatie. Hier gaan we in 2024 mee aan de slag.

Aandachtsfunctionarissen kwaliteit
Op de beleidsdag in januari 2023 is uitgebreid met de leidinggevenden stilgestaan bij de thema’s audits, aandachtsfunctionaris kwaliteit, lerende omgeving en leren van elkaar. Naar aanleiding van deze dag zijn de rolbeschrijving van AFK en de verbeterscan geactualiseerd. In gesprek met de aandachtsfunctionarissen kwaliteit over de rolbeschrijving blijkt echter dat de concrete invulling van de rol vragen/dilemma’s blijft oproepen. De AFK-bijeenkomsten hebben tot het inzicht geleid dat het verspreiden van een rolbeschrijving met de verbeterscan de aandachtsfunctionaris kwaliteit niet in positie gaat brengen. Centrale vraag die voorligt is hoe we ervoor zorgen dat belangrijke thema’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid onder de aandacht blijven en er van elkaar geleerd kan worden.

Verbeterscan
De verbeterscan is enkele jaren geleden gemaakt als werkdocument en hulpmiddel om op diverse risicovolle thema’s in te zoomen en vervolgens als team te kunnen reflecteren en ontwikkelen. Elk team had zelf de vrijheid om een en ander op een passende manier vorm te geven, al dan niet in samenwerking met cliënten en ouders/verwanten. Naar aanleiding van de reflectie op de rol van AFK en het gebruik van de verbeterscan, zal in 2024 blijken of de verbeterscan (nog) bruikbaar is en op welke manier.