In het ondersteuningsplan worden alle individuele (begeleidings-)afspraken en doelen vastgelegd. Het ondersteuningsplan is tevens de zorgovereenkomst tussen cliënt en PSW.