Al voor de invoering van de Wet zorg en dwang heeft onvrijwillige zorg middels het beleid Leven in Vrijheid binnen PSW veel aandacht gekregen. We hebben twee functionarissen Wet zorg en dwang en stellen elk jaar een analyse op over de onvrijwillige zorg bij PSW in het kader van de Wet zorg en dwang.

PSW verleent in 2023 zorg/begeleiding aan in totaal 3124 cliënten, waarvan 1036 cliënten zorg krijgen op basis van een WLZ-indicatie. In 2023 hebben 23 unieke cliënten onvrijwillige zorg ontvangen. Dat betekent dat 0,74 % van het totaal aantal cliënten dat zorg krijgt, te maken heeft met onvrijwillige zorg. Van de cliënten met een WLZ-indicatie krijgt 2,2 % onvrijwillige zorg. Dat is een laag percentage maar vraagt daarom ook voortdurend alertheid op het thema.