Waar gewerkt wordt, gaat wel eens iets mis. Dit gebeurt bijna nooit zomaar en al helemaal niet met opzet. Soms doen zich zaken voor die niet te voorkomen zijn, maar waarvan het belangrijk is dat ze in beeld zijn. Het melden van incidenten is een manier om (in)zicht te krijgen op het hoe en waarom van ongewenste gebeurtenissen en risico’s in het (ondersteunings)proces. We vinden melden van incidenten belangrijk omdat we er van willen leren en waar mogelijk willen verbeteren.

Onder de button vind je het overzicht van de incidenten die in 2023 binnen PSW gemeld zijn.