Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bespreken en melden van (vermoedens of signalen van) kindermishandeling of huiselijk geweld is vaak niet gemakkelijk. Toch behoort het tot onze professionele taken en is het in het belang van onze cliënten. Het is goed om te bedenken dat melden als doel heeft om, soms samen met Veilig Thuis, te komen tot het voorkomen of stoppen van het geweld of de mishandeling! Met respect voor de privacy van betrokkenen.