Stakeholder onderzoek

In het kader van de “strategiereis” van PSW om te komen tot een nieuw meerjaren strategieplan 2025-2028 zijn voorjaar 2024 externe relaties van PSW uitgenodigd om hiervoor hun inbreng te geven (gemeenten, Zorgkantoor VGZ, onderwijs, CCE (Centrum voor consultatie en expertise), private samenwerkingspartners, collega-instellingen in de VG, GGZ en VVT). Het ging om een themabijeenkomst over de toekomstige strategie, waarbij aan onze externe relaties werd gevraagd hoe zij PSW zien en wat ons volgens hen te doen staat de komende jaren. Genoemd werden aan een kant: PSW is een professionele en betrouwbare organisatie die kwaliteit biedt en veel de samenwerking zoekt. Aan de andere kant stelden enkele  samenwerkingspartners de vraag ‘waar PSW nu precies van is’. We doen heel veel en doen aan veel samenwerkingen mee, maar daardoor is soms niet duidelijk welke zorg we nu wel en niet leveren en waar we ons mee onderscheiden. De inbreng van de strategiebijeenkomst met de externe stakeholders wordt verwerkt in de nieuwe strategie 2025-2028.