Kritische prestatie indicatoren (KPI) gemeenten

Het sociaal domein (gemeenten) vraagt deels andere kwaliteitsgegevens dan de Wet langdurige zorg (Wlz). De meeste gemeenten zijn geïnteresseerd in de verplichte gegevens die volgens de Jeugdwet aangeleverd moeten worden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Denk hierbij aan de reden van beëindiging jeugdhulp, uitval, cliënttevredenheid, de mate van zonder hulp verder kunnen, de mate van niet eerder in hulp zijn geweest en de mate waarin er na beëindiging geen nieuwe start jeugdhulp plaatsvindt. Wachttijd en aantal calamiteiten zijn ook belangrijke items.