Cliëntervaringen

PSW beschikt over meerdere instrumenten die informatie geven over de ervaringen van cliënten. Enkele daarvan zijn verschillend per financieringsvorm. In de maanden oktober en november van 2022 heeft een cliëntervaringsonderzoek plaatsgevonden volgens de Quality Qube methodiek van onafhankelijk onderzoeksbureau Buntinx Training & Consultancy. Onder de button vind je de bevindingen over het jaar 2023 beschreven.

Kletspot
De lokale cliëntenraden en centrale cliëntencommissie hebben de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek 2022 op een speciale manier aan de orde gesteld: via het spel met de kletspot. In de kletspot zitten kaartjes met bevindingen en uitspraken uit het cliëntervaringsonderzoek. De centrale cliëntencommissie speelde het spel met de centrale ouder/verwantenraad. Klik op de foto voor beelden daarvan.

Reflectiebijeenkomst
In oktober 2023 hebben we op uitnodiging van de ontwikkelaar van de Quality Qube deelgenomen aan een reflectiebijeenkomst bij de VGN over de cliëntervaringsinstrumenten in de VGN Waaier. Een lid van de Centrale cliëntencommissie, een lid van een lokale cliëntenraad, de ondersteuningsfunctionaris medezeggenschap en beleidsadviseur kwaliteit en veiligheid hebben hun ervaringen gedeeld met het werken met de Quality Qube en over het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoek in het algemeen. Onder de button vind je meer informatie.

Cliëntervaringen 2023 Reflectiebijeenkomst VGN
PSW werk Limburg Afspelen

Kletspotspel