Risico inventarisatie

Binnen een groot aantal PSW-locaties heeft een rondgang plaatsgevonden in het kader van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat we op de juiste manier de risico’s en maatregelen in beeld brengen met betrekking tot veilig en gezond wonen en werken. Alle acties zijn na de rondgang toegewezen aan de verantwoordelijke leidinggevende (in het plan van aanpak). De leidinggevenden pakken deze acties op, waar nodig samen met medewerkers of met ondersteuning vanuit de afdeling Mens & Organisatie. De verwachting is dat in de zomer van 2024 overgegaan wordt op de toetsing van het plan van aanpak.