Limburg zorg begeleiding

Voor wie?

In onze woonbegeleidingscentra wonen mensen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking vanaf circa 16 jaar. Bewoners kunnen daarnaast een bijkomende ondersteuningsvraag hebben (lichamelijk, zintuiglijk of bijvoorbeeld autisme). De ondersteuning sluit aan bij de specifieke zorgvraag, behoeften en wensen van elke individuele bewoner. Die worden vastgelegd in een individueel ondersteuningsplan. De ene bewoner woont meer zelfstandig in zijn/haar appartement, de andere verblijft meer in de gezamenlijke huiskamer. Bij PSW wonen is in principe voor een leven lang, tenzij dat niet meer lukt vanwege te specialistische lichamelijke of gedragsmatige problematiek. PSW heeft goede contacten met collega zorgaanbieders en draagt zorg voor een goede en warme overdracht, daar waar een overstap echt nodig is. 

We hechten van oudsher veel waarde aan een nauwe samenwerking met ouders/verwanten. PSW erkent hen als deskundigen als het gaat om hun eigen kind of verwant. We vinden het werken binnen de driehoek cliënt, ouder/verwant en medewerker van essentieel belang. Ook betrekken we zo veel mogelijk het netwerk van de bewoner bij de ondersteuning. We blijven samen in gesprek over wat een bewoner zelf kan (of nog kan leren), wat ouders/verwanten en netwerk kunnen betekenen, welke mogelijkheden en kansen de omgeving biedt (vrijwilligers, verenigingen, gemeenschapshuizen etc.) en welke zorg PSW moet leveren. 

Om in een woonbegeleidingscentrum van PSW te kunnen wonen is een indicatie Wet langdurige zorg (WLZ) nodig.