Visie PSW Werk

Iedereen verdient een volwaardige plaats in de samenleving. Dat is voor ons geen doel, maar het uitgangspunt. Een passende werkplek draagt daar enorm aan bij: naast persoonlijke voldoening, (werk)geluk, sociale contacten en ontwikkelingsmogelijkheden, levert werken op de juiste plek een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Niet iedereen lukt het om zelfstandig passend werk te vinden én te behouden, soms is daar extra ondersteuning bij nodig. PSW Werk biedt die ondersteuning. Met als doel dat een werknemer uiteindelijk, op zijn/haar niveau, zo zelfstandig mogelijk werkt.

De Participatieladder

PSW Werk gebruikt als hulpmiddel de participatieladder. De plek op de participatieladder geeft aan in welke mate iemand zelfstandig kan werken. Aan het begin van elk traject brengen we in kaart op welke trede iemand op dat moment functioneert. Dat gegeven is niet statisch maar geeft ons wel een beeld op welke beginsituatie we moeten aansluiten. Ons doel is werknemers te begeleiden zo hoog mogelijk de ladder te beklimmen. Dat doen we door het vinden van de juiste werkplek, werkervaring opdoen, coaching, begeleiding en (indien nodig en geschikt) scholingen en trainingen. Uiteraard houden we hierbij rekening met ieders persoonlijke wensen, kwaliteiten, talenten en vaardigheden.

PSW Werk begeleidt mensen op de bovenste treden van de participatieladder waar nog ondersteuning gewenst is. Stroomt iemand door naar betaald werk zonder ondersteuning dan stopt de begeleiding van PSW Werk. Mensen die gebruik maken van arbeidsmatige, activerende of belevingsgerichte dagbesteding krijgen begeleiding in en vanuit de werkleer- en activiteitencentra van PSW.

PSW Werk