Begeleid werken en re‑integratie

Dat iedereen een volwaardige plaats in de samenleving verdient, is ons uitgangspunt. Werk is een belangrijke factor als het gaat om participatie. Wij bieden dienstverlening op het gebied van begeleid en beschut werk en re-integratie. We begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden én het behouden van een baan. Tevens ondersteunen wij daarbij werkgevers en verwijzers: bij het bepalen van de loonwaarde, het bieden van scholing en training en het plaatsen en begeleiden van een werknemer in een bedrijf. We zoeken altijd naar een passende en duurzame oplossing.

Begeleid werken

Mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden en houden van werk kunnen met passende ondersteuning een waardevolle bijdrage leveren aan een organisatie of bedrijf. Om de juiste werkplek te vinden hanteren wij als hulpmiddel de participatieladder. Deze geeft aan in welke mate iemand zelfstandig kan werken. Met behulp van de participatieladder kunnen we gemakkelijk op- en afschalen. De participatieladder loopt van betaald werk zonder begeleiding tot een beschutte werkplek met groepsbegeleiding. Sommige werknemers hebben een bepaalde loonwaarde en krijgen een (aanvullend) salaris vanuit de werkgever. In andere gevallen werken werknemers op vrijwillige basis. Onze werknemers kunnen allerlei werkzaamheden doen. We kijken goed naar wat iemand kan en luisteren naar wat iemand wil. Dat matchen we met de juiste organisatie of bedrijf.

Meer over re-integratie
PSW Werk

Op weg naar werk

Om mensen met een ondersteuningsvraag bij het vinden en houden van werk duurzaam de stap te laten zetten naar arbeid is soms een voortraject nodig. Daarom werken we met trainingsteams. Ook bieden we scholings- en trainingstrajecten op maat. Daarnaast kan er een arbeidsinteressetest of een INVRA- of MELBA-onderzoek worden afgenomen. De trainingsteams werken samen met bedrijven uit verschillende branches. Bij deze bedrijven doen werkzoekenden samen met een trainer werkervaring op. Ze leren wat ze leuk vinden, waar hun kwaliteiten liggen en welke werkvaardigheden een bedrijf vraagt. Ieder individueel traject bestaat uit drie fasen: onderzoek en beeldvorming, training en doorstroom naar een reguliere werkplek.

Arbeidsbegeleiding

Mensen met een ondersteuningsvraag bij het vinden en houden van werk overbruggen die afstand niet zomaar. Daarvoor is goede begeleiding nodig. Door ons grote netwerk zijn we in staat om mensen snel en duurzaam aan een passende baan te helpen. Ten eerste brengen we de wensen en mogelijkheden van de werkzoekende in kaart en kijken we samen welke werkplek het beste past. Waar nodig kan de werkzoekende zich ontwikkelen in een van onze trainingsteams, om daarna door te stromen naar een passende werkplek. Gedurende het hele proces ontzorgen wij de verwijzer en werkgever zo veel mogelijk. Zo ondersteunen we naast de begeleiding van de werknemer op de werkplek de werkgever in het uitvoeren van zijn begeleidingstaak.

Altijd een passende oplossing

Wij vinden het onze opdracht om het werk te vinden dat bij de werknemer past. We streven naar zo zelfstandig mogelijk functioneren. Aan het begin van het traject kijken we samen met de werkzoekende wat bij hem of haar past. Waar liggen ambities en wensen? Waar mogelijkheden? Met meer dan 350 werkgevers kan PSW Werk altijd een passende oplossing vinden. Dat zit natuurlijk niet alleen in het aantal maar vooral ook in de diversiteit van de organisaties en bedrijven waar wij mee werken.

Bewezen succes

PSW Werk is als onderdeel van PSW HKZ gecertificeerd door het Keurmerkinsituut. In voorafgaande certificeringsbezoeken viel de auditoren met name de hoge mate van cliënttevredenheid op. Daarnaast werd als pluspunt aangegeven dat PSW Werk in woord en daad de visie van PSW ondersteunt: de zorg voor de werkzoekende/werknemer komt op de eerste plaats.

Meer informatie?

Voor al je vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met medewerkers van PSW Werk.

Tel: 0475 – 474485
E-mail: pswwerk@psw.nl

Contact PSW Werk