Passend personeel vind je bij PSW Werk

Wil jouw bedrijf of organisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen? Eén van de manieren om als ondernemer daadwerkelijk maatschappelijk betrokken te zijn, is werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ben je op zoek naar passend personeel? Wij helpen je graag. Wij plaatsen mensen die passen bij jouw bedrijf en werkzaamheden. We begeleiden deze werknemers op de werkvloer en ondersteunen jou als werkgever op het gebied van wet- en regelgeving. Zo adviseren we je bijvoorbeeld inzake de Participatiewet.

Wat zijn de mogelijkheden?

Mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden en houden van passend werk kunnen met de juiste begeleiding een waardevolle bijdrage leveren aan elk bedrijf of elke organisatie. PSW Werk biedt die ondersteuning. We kijken naar wat iemand kan, in welke mate iemand zelfstandig kan werken en hoe hij/zij een bijdrage kan leveren aan jouw bedrijf of organisatie. Onze werknemers kunnen veel verschillende, vaak ondersteunende, werkzaamheden uitvoeren in alle mogelijke branches zoals horeca, zorg, kinderopvang, onderwijs, logistiek, montage, assemblage of retail. De ene werknemer begeleiden we naar betaald werk (bijvoorbeeld een bepaalde ‘loonwaarde’ met een aanvullend salaris van de werkgever), een andere werkt in een groep onder begeleiding van een jobcoach op vrijwillige basis in jouw bedrijf.

Diversiteit aan mensen

Iedereen is anders. Mensen kunnen om verschillende redenen ondersteuning nodig hebben bij het vinden en houden van passend werk. Een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking kan een oorzaak zijn, maar ook langdurige werkloosheid kan de afstand vergroten. Wij ondersteunen werkzoekenden en werkgevers zodat we samen die afstand kunnen overbruggen.

Om een werkzoekende op maat te ondersteunen en om hem of haar bij het juiste bedrijf te plaatsen, gebruiken we de participatieladder. De participatieladder gaat uit van de diversiteit van mensen én van individuele ontwikkeling. Waar iemand op een bepaald moment (meestal in het begin) redelijk intensief begeleid wordt, kan op een ander moment minder begeleiding nodig zijn. Het doel van onze begeleiding is dat elke werknemer groeit in de mate van zelfstandigheid. Voor de een resulteert dat in betaald werk, voor de ander is een groepsbegeleide werkplek het plafond. In beide gevallen wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan het bedrijf of de organisatie.

PSW Werk

Procesbegeleiding

Elk proces begint met onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Als we weten welke werkzaamheden in een bedrijf uitgevoerd moeten worden, gaan we op zoek naar een passende kandidaat. Wij begeleiden elke werknemer om zo zelfstandig mogelijk goed werk te leveren. Maar het is belangrijk dat hij of zij ook een aanspreekpunt (co-worker) heeft in het bedrijf. Iemand die een oogje in het zeil houdt en de werknemer helpt (reactief en proactief) wanneer dat nodig is. Gedurende het hele proces ontzorgt PSW Werk de werkgever zo veel mogelijk. Naast de begeleiding van de werknemer op de werkvloer en de ondersteuning van de co-worker, adviseren we ook over zaken als subsidies, uitkeringen en loon.

Financiering

Afhankelijk van de werkzaamheden, mogelijkheden en (eventuele) loonwaarde van de werknemer, stelt de werkgever een contract op. Werkzoekenden en werknemers die ondersteund worden door PSW Werk maken gebruik van verschillende (financiële) regelingen zoals: Wmo, Participatiewet, Jeugdwet, Wlz en UWV. Werkgevers kunnen daarnaast een beroep doen op verschillende regelingen zoals loondispensaties en subsidies. PSW Werk kan adviseren en ondersteunen in financieringsvraagstukken.

Waarom kiezen voor werknemers via PSW Werk?

Er kunnen verschillende redenen zijn om als bedrijf of organisatie te kiezen voor een werknemer die extra ondersteuning nodig heeft. Veel organisaties voeren een maatschappelijk verantwoord beleid waarin dit goed past. Niet alleen om mensen een kans te geven, ook omdat bekend is dat zij prima hun (vaak ondersteunende) werkzaamheden uitvoeren en vaak werk uit handen nemen van andere werknemers die hierdoor meer ruimte krijgen voor andere taken. Daarnaast zijn werknemers van PSW Werk vaak super gemotiveerd en hebben zij een positieve invloed op de sfeer in het bedrijf of de organisatie. De overheid stimuleert werkgevers om mensen die extra ondersteuning nodig hebben in dienst te nemen, bijvoorbeeld vanuit de Participatiewet.

De toegevoegde waarde van PSW Werk

Iedereen verdient een volwaardige plek in de samenleving. Dat is niet ons doel, maar ons uitgangspunt. Iedere werknemer en elk bedrijf is uniek en daarom hebben we iedere dag met andere uitdagingen, wensen, dromen en talenten te maken. Het vinden van een passend antwoord zit in het bloed van onze medewerkers. Hoe we dat doen? Door net een stapje extra te zetten en ook écht te doen wat we beloven. Zo helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan en is jouw bedrijf/organisatie een gemotiveerde werknemer rijker! Kortom:

PSW Werk

  • zoekt altijd naar de juiste match en begeleiding.
  • biedt trainingen, stages en werk- en ervaringsplekken.
  • heeft een groot netwerk van bedrijven, gemeenten, uitkeringsinstanties, verwijzers, onderwijs en collega organisaties.
  • begeleidt de werknemer en co-worker op de werkvloer.
  • ondersteunt, ontzorgt en adviseert werkgevers, opdrachtgevers en verwijzers.
  • is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving.
  • denkt actief mee over vernieuwende, betaalbare en duurzame oplossingen.

Meer informatie?

Voor al je vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met medewerkers van PSW Werk.

Tel: 0475 – 474485
E-mail: pswwerk@psw.nl

Contact PSW Werk