Team PSW Werk

PSW Werk begeleidt mensen met een ondersteuningsvraag bij het vinden en behouden van (betaald of onbetaald) werk. Dat doen we met een gedreven, betrokken en kundig team van jobcoaches en trajectbegeleiders. Zij zetten zich iedere dag in om allereerst die passende werkplek te vinden en vervolgens de medewerkers te ondersteunen in hun werk en bij de ontwikkeling naar zo zelfstandig mogelijk werken. Onze passie kent geen beperkingen!

Team PSW Werk Team PSW Werk

Trajectbegeleiders en jobcoaches

Het team van PSW Werk bestaat grotendeels uit trajectbegeleiders en jobcoaches. Wie doet wat?

De trajectbegeleider onderhoudt de grote lijnen en contacten in de regio: extern met bedrijven, verwijzers, UWV, gemeenten, onderwijs en andere samenwerkingspartners en intern met de teamleider, de jobcoaches en de gedragskundige van PSW Werk. Bij een aanmelding van een werkzoekende kijkt de trajectbegeleider naar de ondersteuningsvraag, wet- en regelgeving, financierings- en subsidiemogelijkheden en maakt hij/zij een eerste inschatting van een mogelijk traject. Vervolgens legt de trajectbegeleider contact met een van de jobcoaches die het traject van de werkzoekende verder oppakt.

De jobcoach neemt vanaf dat moment het stokje over en gaat met de werkzoekende op zoek naar een passende werkplek of eventueel eerst scholing of training. Is de passende werkplek gevonden dan begeleidt de jobcoach de nieuwe werknemer op de werkvloer. De jobcoach ondersteunt daar tevens de werkgever bij, bijvoorbeeld coaching van de directe collega’s van de nieuwe werknemer of hulp bij wet- en regelgeving.

Contact?
Wil je als werkzoekende, werkgever, verwijzer of andere samenwerkingspartner contact met PSW Werk in jouw regio? Gebruik dan het algemene contactformulier onderaan deze pagina of neem contact op met de trajectbegeleider in jouw regio.

Meer informatie?

Voor al je vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met medewerkers van PSW Werk.

Tel: 0475 – 474485
E-mail: pswwerk@psw.nl

Contact PSW Werk