De belangrijkste acties die de afdeling Mens & Organisatie in het kader van werving & selectie en het boeien & binden van medewerkers in 2023 heeft uitgezet of verbeterd, zijn:

 • Kandidaat gedreven werven: iedereen kan solliciteren en wij gaan op zoek naar de beste plek voor een nieuwe collega. Ook als deze (nog) niet over de juiste diploma’s beschikt zoeken we een goede plek en kijken we welke (aanvullende) scholing nodig is.
 • Aanstellen van PSW ambassadeurs: een groep medewerkers van PSW uit alle lagen, sectoren en regio’s van de organisatie. De ambassadeurs bezoeken banenmarkten en open dagen, gaan naar scholen en nemen deel aan werving- en selectiecampagnes. Dit alles om PSW onder de aandacht te brengen en studenten en nieuwe collega’s te enthousiasmeren.
 • Nieuwe medewerkerscampagne Voel je vrij, sta stevig.
 • Samenwerking met een nieuwe externe partner om online zichtbaarheid en werving van nieuwe medewerkers een boost te geven.
werken PSW vacature cliëntbegeleider zorg
 • Werkenbijpsw café: een laagdrempelig inloopmoment in de regio waar mensen die interesse hebben in werken bij PSW vrijblijvend vragen kunnen stellen aan medewerkers van Mens & Organisatie en PSW ambassadeurs. Via de werkenbijpsw cafés hebben we al meerdere nieuwe collega’s kunnen verwelkomen.
 • De uitkomsten van de uitstroomgesprekken analyseren en gebruiken we om in de toekomst onze collega’s langer te behouden. De individuele verhalen die medewerkers delen in deze gesprekken zijn ook waardevol om signalen op te pikken over wat er zoal speelt op diverse werkplekken.
 • Uitbreiding van leerlingen- en stageplaatsen en toewerken naar persoonlijke leertrajecten voor leerlingen (die meer flexibiliteit bieden).
 • Leerlingencafé: kandidaat-leerlingen maken op een leuke en interactieve manier kennis met PSW en PSW met hen.
 • Introductiewerkboek voor nieuwe medewerkers met informatie over PSW en werkvormen om PSW te leren kennen.
 • Maandelijks een introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers: om elkaar te leren kennen, informatie vanuit PSW te delen, het PSW gevoel te versterken, voor vragen en om de eerste ervaringen uit te wisselen. De introductiebijeenkomsten worden positief gewaardeerd.
 • Starterscafé: als ze enkele maanden in dienst zijn, worden nieuwe medewerkers uitgenodigd om hun ervaringen te komen vertellen en tips en tops te delen. Als er in 2024 een aantal starterscafés zijn geweest, kunnen we meer vertellen wat de ervaringen, tips en tops ons geleerd hebben.
 • Deelname aan Zorgstart: een regionale campagne met andere zorgaanbieders en gemeenten om mensen te enthousiasmeren in de zorg te komen werken. De campagne heeft PSW enkele nieuwe medewerkers opgeleverd. Zorgstart loopt in 2024 door.
 • Project roosteren: voor een betere roosterplanning en meer eigenaarschap van medewerkers zijn er roosterrichtlijnen gemaakt die in 2024 worden ingevoerd. Dit project wordt voortgezet met deelprojecten als inrichten roosterorganisatie, capaciteitsmanagement en mogelijkheden voor contractuitbreiding ‘Kies, wat werkt voor jou’.
 • Diensten plukken en flexpool: medewerkers die meer willen werken kunnen in het roostersysteem diensten plukken die ze (extra) willen draaien. Dit geldt ook voor medewerkers van de ondersteunende diensten. Medewerkers kunnen zo meer uren werken en roosterproblemen worden opgelost.
 • Helpende handjes: medewerkers van de ondersteunende diensten worden in acute situaties of bij hoge urgentie benaderd om bij te springen bij roosterproblemen op woon- of dagbestedingslocaties of bij PSW Junior. Uit noodzaak in coronatijd ontstaan, maar vanwege het succes blijven bestaan. Belangrijkste doel is dat het roosterprobleem is verholpen. Positieve bijvangst is dat medewerkers van de ondersteunende diensten in de directe zorg meewerken wat ten goede komt aan wederzijdse beeldvorming, onderling begrip en contacten.
 • Samenkr8: samenwerking tussen de acht Limburgse gehandicaptenzorgorganisaties waarbij gezamenlijk kijken naar de arbeidsmarkt een van de belangrijke thema’s is. In 2024 starten we met Samenkr8 met gezamenlijk opleiden, een mobiliteitsloket voor het behoud van medewerkers binnen de sector en gezamenlijke imago campagnes.