Reflectie Raad van Toezicht op het Kwaliteitsbeeld PSW 2023

Het kwaliteitsbeeld van PSW is echt een levend beeld, door de vormgeving en het gebruik van veel filmpjes met ervaringsverhalen van cliënten, verwanten en medewerkers die mét medewerking van cliënten uit de filmploeg van PSW tot stand zijn gekomen. Het beeld heeft een actuele insteek ‘PSW ook goed morgen’ en focust op de uitdagingen voor de komende jaren: toekomstbestendige zorg en herdefiniëring van kwaliteit van zorg. Het is een rijk en gedetailleerd beeld dat terug- en vooruit blikt. Het is voor de Raad van Toezicht een zeer herkenbaar beeld, waar PSW echt trots op mag zijn.

Bij de bespreking van het kwaliteitsbeeld zijn we in de Commissie Kwaliteit & Veiligheid dieper ingegaan op een aantal thema’s, zoals de analyse en acties naar aanleiding van MIC-meldingen (melding incident cliënt). PSW heeft in een aantal opeenvolgende jaren een goede verbeterslag gemaakt met het registreren, analyseren en benutten van MIC-cijfers en gaat volgend jaar de puntjes op de i zetten. We bespraken de Wet Zorg en dwang (Wzd) cijfers en analyse en wat de betekenis daarvan is voor en binnen PSW.

We gaven als Commissie ook een aantal tips mee. Bijvoorbeeld om het voor de lezer iets makkelijker te maken om snel een overzicht te krijgen; en om de (zeer herkenbare) ontwikkelpunten niet alleen te verbinden aan het kwaliteitsverslag van 2023 maar ook met de informatie die in het kwaliteitsbeeld zelf staat. En we spraken over de verbinding van het kwaliteitsbeeld met het kwaliteitssysteem. Het kan zinvol zijn om die verbinding wat explicieter te maken, omdat in het kwaliteitssysteem relevante informatie staat, zoals: informatie over gezondheidsrisico’s, de inrichting en betrokkenheid van de medezeggenschap, cijfers over klachten en van de vertrouwenspersonen.

De Raad van Toezicht wordt gedurende het jaar in haar vergaderingen goed geïnformeerd over kwaliteit en is onderdeel van de kwaliteitscyclus. We bespreken per kwartaal de kwaliteitscijfers, zoeken de verdieping in de Commissie Kwaliteit & Veiligheid; en gaan zelf de organisatie in om kwaliteit ‘te proeven’.

Het kwaliteitsbeeld laat volgens de Raad van Toezicht zien waar PSW echt goed in is en wil vasthouden, namelijk cliëntgericht werken en het bieden van begeleiding en zorg op maat. En het beeld laat zien waarop PSW zich verder wil ontwikkelen voor goede en toekomstbestendige zorg, namelijk: de verbinding maken met de samenleving; samenwerking (in- en extern); en een cultuur creëren waarvan leren, reflecteren en ontwikkelen de kern is.