PSW nieuws

Zorginstituut lovend over ‘PSW ook goed morgen’

maandag 08 januari 2024

Eind vorig jaar bracht het Zorginstituut Nederland een werkbezoek aan PSW. Een van de onderwerpen die aan de orde kwamen was hoe PSW werkt aan toekomstbestendige zorg. Het Zorginstituut was zeer te spreken over ‘PSW ook goed morgen’ en alle acties die PSW onderneemt om naar toekomstbestendige zorg toe te werken. De boodschap was vooral: “Jullie zijn goed bezig. Mooi hoe jullie lokaal de verbinding zoeken met allerlei partijen om de zorg te (her) organiseren. Ga vooral door met de goede initiatieven en deel deze met collega zorgaanbieders”

Zorginstituut Nederland (ZIN) is een zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn én blijven volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarmee wordt gewaarborgd dat iedereen die recht heeft op zorg die zorg ook krijgt. Zorginstituut Nederland waakt er namens de overheid tevens over of de zorg goed en betaalbaar blijft.

Contact opnemen

Heb je een vraag? Of ben je op zoek naar advies of informatie? Onze medewerkers staan klaar en helpen je graag.

Bel ons
Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer:
0475 – 474400

Mail ons
info@psw.nl