Ontwikkelingsgroep PSW Ballon / BSO PSW Junior

Schoutenring 34 5981 DS Panningen

Onze ontwikkelingsgroepen zijn er voor kinderen van 2-5 jaar met een (verstandelijke) beperking, ontwikkelingsachterstand, taal- of spraakproblematiek en/of gedragsproblemen. Omdat ieder kind zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Soms is daar een steuntje in de rug bij nodig.

Na een beeldvormingsfase stellen we samen met de ouders een ondersteuningsplan op en bieden we begeleiding en behandeling gericht op de doelen en hulpvraag van het kind. We ondersteunen hierbij ook de ouders. Indien nodig worden therapieën in het programma opgenomen. We werken op een speelse en methodische manier aan de ontwikkeling van het kind en bereiden hen zo voor op een vorm van onderwijs.

Onze ontwikkelingsgroepen zijn aangehaakt aan reguliere basisscholen en kinderopvang. In de nabije woonomgeving van het kind, vaak in of naast de school/kinderopvang van broertje of zusje. De kinderen van de ontwikkelingsgroep ontmoeten kinderen van de school/kinderopvang en leren ook zo van elkaar.

In deze locatie vindt ook de buitenschoolse opvang van PSW Junior plaats.

Ontwikkelingsgroep PSW Ballon ligt bij de openbare Basisschool Favoriet in Panningen.

Contact opnemen

Bekijk deze locatie op de kaart

Ontwikkelingsgroep PSW Ballon / BSO PSW Junior

Schoutenring 34 5981 DS Panningen

Klik hier voor meer info