Kim Hermans - teamleider wonen

Het is mooi om medewerkers vanuit hun passie in te laten stromen en niet alleen naar het diploma te kijken. Maatwerk, wat heeft iemand al in zijn rugzak en wat is nog nodig om als volwaardig begeleider te kunnen werken? Aan de slag te gaan in de praktijk en daarnaast de scholing en interne trainingen te volgen die nodig zijn. Supermooi dat dit kan!