PSW: expertisecentrum op het terrein van de arbeidsmarkt

PSW vindt dat iedere burger talent heeft en een kans moet krijgen op de arbeidsmarkt.Tegelijk onderkennen we het belang van een goede werking van de arbeidsmarkt voor het bedrijfsleven en de economie. Mensen aan het werk krijgen én houden is onze missie. Gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen en ondernemers zijn onze opdrachtgevers. Onze kennis brengen we op de markt in de vorm van advies, projectmanagement, training, interim opdrachten en onderzoek.

Bekijk ons trainingsaanbod

Sociale zekerheid en re-integratie veranderen continu. Dat stelt hoge eisen aan professionals. PSW Training & Coaching helpt door in te zetten op hun competenties. We beschikken over een breed pakket aan trainingen en cursussen. Daarin staan kennis, (beroeps)houding en vaardigheden centraal. We bieden ook coaching.
Bekijk ons trainingsaanbod

Uitgelicht

Succesvolle netwerkbijeenkomst ervaren zzp’ers Dinsdag 1 juli was de eerste netwerkbijeenkomst voor ervaren ZZP’ers in het kader van het project ‘Ondernemen doe je niet alleen!’ Deze ZZP’ers hebben zich de afgelopen periode met veel enthousiasme ingezet als... Lees het hele bericht »
HOW! Het programma HOW! is opgezet om afgestudeerde WO-ers te begeleiden naar passend werk, een eerste stap in de carrière. Wij begeleiden je in je zoektocht naar wat de arbeidsmarkt jou te bieden heeft en, nog veel belangrijker,... Lees het hele bericht »

Expertisethema:
Jeugdwerkloosheid

De jeugdwerkloosheid neemt toe. De werkloosheid is vooral een probleem onder jongeren zonder startkwalificatie, maar meer en meer ondervinden ook jongeren met een diploma op MBO, HBO of WO-niveau problemen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. Ook is er een tekort aan stage en leerbanen waardoor jongeren niet kunnen starten met een opleiding of deze niet kunnen afronden. Op landelijk, Europees, sectoraal en regionaal niveau worden initiatieven genomen om jongeren een kans te bieden op scholing en werkervaring. Voorbeelden zijn de startersbeurs, het stage- en leerbanenoffensief, instroomarrangementen, loonkostensubsidies, loopbaanondersteuning en school-ex-programma’s. PSW volgt de ontwikkelingen nauwgezet en is op de hoogte van beleid, plannen en instrumenten. PSW heeft jarenlange ervaring met de aanpak van jeugdwerkloosheid. Zij kent het netwerk van gemeenten, onderwijsinstellingen, werkgevers en branches. PSW adviseert Pact Brabant bij de provinciale aanpak van jeugdwerkloosheid (www.zonderjeugdgeenbrabant.nl) en helpt de regio’s bij onderzoek naar knelpunten en succesfactoren en bij het omzetten van plannen naar praktijk. PSW schakelt en verbindt initiatieven en partners, ontwikkelt nieuwe projecten en helpt plannen tot een beter resultaat brengen.

Franka

Voor meer informatie neem contact op met Franka van Lieshout, senior adviseur, f.v.lieshout@psw.nl, 06 108 98 321.

> Bekijk alle thema's

Expertisethema:
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Binnen de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt spelen vele vraagstukken en dilemma’s. Moet het onderwijs vooral aansluiten bij de onderwijskeuzes van jongeren en zich richten op hun talentontwikkeling of is het doel juist om geschikte werknemers af te leveren voor de regionale arbeidsmarkt. Hoe kan het onderwijs flexibel inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt en de nieuwe competenties die worden gevraagd?. Hoe zien de beroepen van morgen er uit en wat vraagt dat aan aanpassingen aan het curriculum? Hoe kan praktijkgericht opleiden worden gegarandeerd in een arbeidsmarkt die steeds verder flexibiliseert en de beschikbaarheid van stage- en leerbanen verder onder druk komen te staan? Hoe kunnen we leerlingen die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen toch voldoende voorbereiden op de arbeidsmarkt? Vele vragen en even zovele uitdagingen. PSW is partner in diverse innovatieve projecten om op deze vragen een antwoord te bieden. Samen met de Brabantse MBO-instellingen werkt PSW aan ‘nieuwe beroepen van morgen’ en antwoorden op de huidige tekorten in stage- en leerbanen. Samen met onderwijsinstellingen in de keten (PO, VO, MBO en HO) in de regio ’s-Hertogenbosch werkt PSW aan verbetering van de loopbaanbegeleiding aan jongeren en de doorlopende loopbaanlijn. Namens de gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt PSW het actieplan leerbanen om jaarlijks 100 leerbanen te realiseren voor jongeren die daartoe niet zelfstandig in staat zijn (zie www.actieplanleerbanen.nl )

Franka

Voor meer informatie neem contact op met Franka van Lieshout, senior adviseur, f.v.lieshout@psw.nl, 06 108 98 321.

> Bekijk alle thema's

Expertisethema:
De sector bouw

De bouw is een van de sectoren waarvan de arbeidsmarkt door de aanhoudende crisis erg onder druk staat. Meer en meer bouwvakkers worden werkloos. Minder jongeren worden opgeleid. Wanneer de bouwarbeidsmarkt aantrekt driegt daarmee een tekort te ontstaan aan goed opgeleide vakmensen. Hoe ervoor te zorgen dat er – ook in tijden van crisis- voldoende mensen kwalitatief worden opgeleid? Dat is de vraag waarmee Brabantse opleidingsbedrijven in de gebouwde omgeving PSW hebben benaderd. Samen met deze Brabantse opleidingsbedrijven in de bouw, installatietechniek, schilders en stukadoors heeft PSW een plan ontwikkeld en met succes middelen gegenereerd uit de provinciale crisismiddelen. Als adviseur is PSW nog betrokken bij de realisatie van dit plan. Voor meer informatie zie www.htvbrabant.nl. Naast concrete planontwikkeling heeft PSW voor de regio Zuidoostbrabant een sectoranalyse opgesteld voor de sector bouw.

Franka

Voor meer informatie neem contact op met Franka van Lieshout, senior adviseur, f.v.lieshout@psw.nl, 06 108 98 321.

> Bekijk alle thema's

Expertisethema:
Social Return in de lift

In oktober vond een bijeenkomst plaats van de landelijke kenniskring Social Return in Rotterdam.

De belangstelling voor Social Return groeit enorm. 6 jaar geleden heeft PSW de landelijke kenniskring met 5 gemeenten gestart. Nu zijn er meer dan 50 gemeenten, provincies en rijk lid. Kijk in dit filmpje naar een korte impressie met o.a. wethouder Florijn van Rotterdam.

Hier is een kort filmpje van de bijeenkomst van de kenniskring Social Return in Rotterdam.

 

Rombout

Voor meer informatie, neem contact op met Rombout Jas, de voorzitter van de kenniskring en senior adviseur, r.jas@psw.nl, 06 512 49 066.

> Bekijk alle thema's

Expertisethema:
Sociale innovatie: met de medewerkers de organisatie verbeteren

“Een verbetertraject waarbij de harde én de zachte kant zijn ingezet, creëerde bij Brakel Aluminium eigenaarschap. Ankerpunten waren: de juiste mensen op de juiste plek, het optimale (QRM) proces, het realiseren van de gewenste organisatie vanuit een heldere visie, daadwerkelijk gedragen door het management én de medewerkers” Jan ter Bogt consultant bij Brakel Aluminium lees meer.

Marie-Thérèse

Voor meer informatie neem contact op met Marie-Thérèse Rooijackers, senior adviseur, m.rooijackers@psw.nl, 06 537 28 045.

> Bekijk alle thema's

Expertisethema:
Arbeidsmobiliteit

Eén van de belangrijkere arbeidsmarkt vraagstukken van deze tijd: hoe zorg je ervoor dat mensen van werk naar werk kunnen, welke mogelijkheden zijn er en hoe organiseer je dat? Belangrijke opgaven voor zowel de werkgever, de werknemer als de organisaties en bedrijven onderling.

Elke Brabantse regio heeft het op zijn eigen wijze georganiseerd, PSW sluit daarop aan en heeft daarin veelal een adviserende rol. Ook deze adviesrol is uiteraard niet beperkt tot Brabant, ook andere regio’s kunnen een beroep op PSW doen.

DSC 3946

Voor meer informatie neem contact op met Ria Hilhorst, manager/coördinator, r.hilhorst@psw.nl, 06 109 42 530.

> Bekijk alle thema's

Expertisethema:
Ondernemerschap

PSW is al jaren actief op het vraagstuk ‘ Ondernemerschap’. Momenteel hebben we een driejarige opdracht voor de (Brabantse) vakbonden en de provincie Noord-Brabant: ervaren zzp’ ers worden getraind om startende zzp’ers te coachen in hun opstart of verdere ontwikkeling van hun bedrijf. Naast deze inhoudelijke ondersteuning werken we ook aan het opbouwen en uitbouwen van (nieuwe) netwerken.

Gezien het succes willen we dit concept ook uitrollen naar andere regio’s.

DSC 3946

Voor meer informatie neem contact op met Ria Hilhorst, manager/coördinator, r.hilhorst@psw.nl, 06 109 42 530.

> Bekijk alle thema's

Gezocht: Startende ZZP’ers

Startende ZZP’ers (0 á 3 jaar) uit alle branches die (gratis) gecoacht willen worden door een ervaren ZZP’er voor het vervolg van je bedrijf! Lees het hele bericht

Bezoekadres
Stationsplein 4
5211 AP ‘s-Hertogenbosch
Telefoon +31 73 6124325
Fax +31 73 6128575
info@psw.nl

Postadres
Postbus 1228
5200 BG ‘s-Hertogenbosch